KARRIERE

Vikarbyråkontroll fra neste år

GREP: Useriøse vikarbyråer bidrar til sosial dumping, mener arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.
GREP: Useriøse vikarbyråer bidrar til sosial dumping, mener arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen. Bilde: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

– Det er bred enighet mellom myndighetene og partene i arbeidslivet om at det er behov for tiltak som øker seriøsiteten i utleiebransjen og motvirker og hindrer etablering og drift av useriøse vikarbyrå, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen i en pressemelding.

Melding

Nå sender departementet ut et forslag om obligatorisk melde- og registreringsplikt for vikarbyrå ut på høring.

Dermed kan alle vikarbyråer som vil leie ut arbeidstakere bli nødt til å sende en melding til Arbeidstilsynet, hvor de dokumenterer at de oppfyller kravene til registrering i offentlige registre, for eksempel Brønnøysundregistrene og MVA-registeret.

Byråene må også dokumentere at de oppfyller ulike krav til organisering og økonomi.

Forbud

Arbeidstilsynet vil opprette et eget register over vikarbyråer som har oppfylt denne meldeplikten. Registeret vil være offentlig tilgjengelig. Det betyr at hvem som helst kan sjekke hvilke vikarbyråer som er godkjent for drift her i landet.

– I tillegg til å stille krav til vikarbyråene, foreslår vi også at det skal være forbudt å leie inn arbeidstakere fra byråer som ikke er registrert. Regjeringen mener at dette vil gi en effektiv ordning og være et godt bidrag til ryddigere forhold ved inn- og utleie. Forslaget er en oppfølging av regjeringens handlingsplan mot sosial dumping, og i tråd med hva regjeringen lovet i Soria Moria-erklæringen, sier statsråden.

Registreringsordningen skal etter planen tre i kraft våren 2008. Selve registeret over godkjente vikarbyråer er planlagt å være operativt neste år, altså høsten 2008.

Nye tiltak mot sosial dumping

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.