OLJE OG GASS

– Vi føler oss trygge på Goliat-plattformen

Eni-ansatte slår tilbake mot «livsfarlig»-påstand.

Fagforeningene på Goliat går hardt ut mot Bellona-leder Frederic Hauge.
Fagforeningene på Goliat går hardt ut mot Bellona-leder Frederic Hauge. Bilde: Eirik Helland Urke

Eni-tillitsvalgte mener Bellona-leder Frederic Hauge ikke vet hva han snakker om når han omtaler Goliat-plattformen som livsfarlig.

– Vi føler oss trygge på Goliat-plattformen og sikkerheten til de ansatte offshore blir godt ivaretatt. Vi kjenner oss ikke igjen, sier klubblederne Martha Skjæveland og Sigbjørn Lien Botten i en felles uttalelse.

De representerer henholdsvis Industri Energi i Eni Norge og Lederne i Eni Norge.

 Vi vil korrigere det bildet Hauge forsøker å skape om sikkerheten for våre medlemmer og tar avstand fra hans utsagn, skriver de.

De mener Hauge ikke kjenner forholdene på plattformen og taler mot bedre vitende.

Saken ble først omtalt av Stavanger Aftenblad.

Gikk hardt ut

Det var under en debatt på NRK Dagsrevyen tirsdag, i forbindelse med at nye ressursanslag for Barentshavet ble presentert, at Hauge gikk hardt ut mot Goliat-prosjektet.

– Det er en direkte farlig plattform. I dag så er arbeiderne i livsfare om bord her, uttalte Hauge i debatten med olje- og energiminister Terje Søviknes.

Hauge har tidligere fremført hard kritikk av Goliat-prosjektet i Teknisk Ukeblad.

Fagforeningslederne mener Hauges uttalelser bidrar til utrygghet både blant mannskapet og de mange pårørende på land.

Var dypt bekymret

Det er imidlertid ikke lenge siden representanter for de ansatte i Eni gikk hardt ut mot selskapet internt. Sikkerhetssituasjonen på Goliat FPSO var ifølge hovedverneombudene  i Eni Norge så kritisk at de sommeren 2016 krevde at produksjonen skulle stenge snarest. De fryktet en storulykke i Barentshavet.

– Vi er dypt bekymret for sikkerhetssituasjonen offshore, og føler at vi er nødt til å belyse situasjonen for toppledelse i Eni Norge, het det i brevet fra vernetjenesten den gang.

I etterkant av at brevet ble sendt, var det blant annet utskiftninger i ledelsen.

- Endret situasjon

I den ferske uttalelsen fra fagforeningene vedgår Skjæveland og Lien Botten at det tidligere har vært HMS-utfordringer på Goliat.

– Fagforeningene har tidligere ytret seg kritisk overfor ledelsen i Eni knyttet til HMS og arbeidstakermedvirkning, skriver de.

Men de forteller at situasjonen nå er annerledes. De mener de har god dialog med selskapet. 

– Vi har i fellesskap utarbeidet en plan for gjennomføring av utestående arbeider på plattformen, skriver fagforeningene. 

På planen står en planlagt produksjonsstans på tre til fire uker i september for å utføre både vedlikeholdsarbeid og utbedringer. De skriver at planene ble presentert for Ptil i begynnelsen av mars og at fagforeningen da var representert.

– Vi har fremdeles en jobb å gjøre på Goliat, men vi går i riktig retning, i felleskap med ledelsen, uttaler fagforeningslederne.

De forteller også at det ikke har vært alvorlige HMS-hendelser på Goliat siden september 2016.

– Vi ser en positiv HMS-utvikling på plattformen. Arbeidsmiljøet er også styrket. Det er og gledelig å se at det over lengre tid har vært god regularitet i produksjonen, skriver fagforeningslederne.

– Vi opplever samarbeidet med fagforeningene som fruktbart. Det er gjort flere tiltak for å styrke dette. Tillitsvalgte har bidratt konstruktivt i det videre arbeidet med å utbedre forhold som har vært påpekt av Ptil på Goliat, sier Andreas Wulff, kommunikasjonsdirektør i Eni Norge.

– Får vondt i magen

Frederic Hauge sier til Teknisk Ukeblad at ordbruken på Dagsrevyen var vel overveid og blant annet basert på funnene i den siste tilsynsrapporten fra Petroleumstilsynet og oppsummeringen av arbeidsulykken i juni.

– Det var ikke tilfeldig at jeg sa det var livsfarlig. Det står jeg for, og det hadde jeg tenkt gjennom veldig grundig, sier Hauge.

– Jeg vil gjerne sette meg ned med dem og diskutere hvorfor jeg sier dette, sier Hauge.

Petroleumstilsynet har et pågående tilsyn med Goliat-flyteren, som skal pågå i hele 2017. Denne uken kom en rapport som påpekte ett brudd på regelverket - som gikk på at blant annet utkobling av sikkerhetssystemer i anlegget til dels ikke var kjent for relevant personell.

Ptil fant at etablert system på Goliat for å holde oversikt over overbroinger (utkobling av signaler, red,anm) og utkoblinger i anlegget, herunder lasker og kniver, ikke etterleves.

- Det er ikke bra at en slik ting som laskeloggen ikke er i orden, det er livsfarlig hvis det laskes bak og knivsikringen ikke er satt i, hevder Hauge.

Han mener det er med veldig store forbehold at situasjonen er blitt bedre på plattformen. 

– Jeg får vondt i magen av hvordan dette er. Jeg er faktisk bekymret for deres medlemmers sikkerhet, ved siden av miljøet, sier Hauge.

Teknisk Ukeblad har forelagt Eni Hauges påstander, som Hauge sier er basert blant annet på avvikene som fremgår i den siste tilsynsrapporten.

– Vi tar funnet til Ptil på alvor og vi vil gi Ptil tilsvar innen fristen. Det er vanskelig for oss å kommentere innholdet i rapporten, før vi har gitt tilsynet et tilsvar. På generelt grunnlag kan jeg si at vi har gjort et omfattende arbeid for å styrke HMS-kulturen om bord og har lagt planer for videre utbedringer. HMS-situasjonen om bord er blitt forbedret, sier Andreas Wulff, kommunikasjonsdirektør i Eni Norge.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.