DEBATT

Vi driver ikke med sabotasje av norsk presse

Åpenhet er viktig i vår kommunikasjonspolitikk, og vi støtter fullt opp om det, så langt lovverket tillater.

Det er forskningsjukset ved Haldenreaktoren som er bakgrunnen for innsynsbegjæringene fra Teknisk ukeblad til DSA.
Det er forskningsjukset ved Haldenreaktoren som er bakgrunnen for innsynsbegjæringene fra Teknisk ukeblad til DSA. Foto: NTB Scanpix
Per Strand, direktør, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)
21. mai 2021 - 12:30

Redaktør Ole Petter Pedersen i Teknisk Ukeblad (TU) skriver i en kommentar 18. mai at Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) haler ut tiden i stedet for å utlevere dokumentene de har bedt om innsyn i. Pedersen mener det minner om sabotasje.

DSA avviser og tar sterk avstand fra at den lange saksbehandlingstiden skal ha vært en form for sabotasje. DSA er opptatt av åpenhet og støtter det, så langt lovverket tillater det. DSA har ingen egeninteresse i å holde tilbake dokumenter eller informasjon, men må forholde seg til lovverkets plikt til å holde tilbake taushetsbelagte opplysninger.

Kompliserte vurderinger

I denne saken har det vært en rekke kompliserte vurderinger av hva som er taushetsbelagte opplysninger, ikke bare av hva som er forretningshemmeligheter, men også hva som er sensitiv nukleær teknologi. Mange av dokumentene er komplekse og av en svært teknisk art, som krever spesiell fagkompetanse for å vurdere. DSA vil likevel understreke at så langt det har vært mulig, har det vært gitt innsyn. TU var innledningsvis gitt innsyn i 19 av journalpostene, og delvis innsyn i 9, i tillegg er det nå gitt noe innsyn i deler av de dokumentene som TU har påklaget.

Økokrim har pålagt DSA taushetsplikt på enkelte dokumenter, og lagt til grunn at DSA vil kunne unnta dokumenter fra innsyn med hjemmel i offentleglova § 13, jf. § 24 andre ledd, fordi saken omhandler mulige lovbrudd. At også DSA mener at dokumentene kan unntas etter offentleglova § 24 er TU kjent med, fordi DSA 26. juni 2020 sendte TU et brev med ytterligere begrunnelse for avslagene på innsyn.

For lang saksbehandlingstid

DSA er likevel enig i at saksbehandlingstiden i denne saken har blitt for lang, og ønsker å beklage det. Det er en omfattende, krevende og alvorlig sak som tar mye tid og ressurser, og saken er fremdeles ikke avsluttet. Vi vil likevel se på tids- og ressursbruken, og i fremtiden sette mer ressurser inn på å behandle innsynskrav og klageoversendelser raskere.

DSA tar til etterretning at TU er uenig i våre vurderinger av hva som er taushetsbelagt, og når det skal gis innsyn. TUs klage ble oversendt Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) etter grundige vurderinger, og i brev fra HOD ble DSA bedt om å utdype våre vurderinger på noen punkter.

DSA sendte 19. mai over et nytt utdypende svar på HODs forespørsel, og vil nå avvente HOD sin vurdering.

Energiminister Terje Aasland trekker Norge fra Energicharteret som skulle beskytte olje og gassinvesteringer.
Les også

Norge trekker seg fra avtale som beskytter oljeinvesteringer

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.