Vet du at ...

Vet du at...

¿ Kina har mer enn 25 millioner studenter ved sine universiteter. Mer enn 4 millioner teknologer utdannes årlig.

¿ Norges eksport av kull, koks og trebriketter har økt med nesten 50 prosent i 2004. Eksporten er nå på vel 1,5 milliarder. Det meste skyldes kull fra Svalbard.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå