Vestdavit – et produkt av ulykker til sjøs

Når mennesker havner i sjøen, Kystvakten skal inspisere fiskefartøy eller soldater settes ut i småbåter, er de avhengige av at det gjøres sikkert og raskt, hver gang, selv i dårlig vær. Et bergensfirma setter standarden.

Vestdavit – et produkt av ulykker til sjøs
Kystvakten benytter daviter fra Vestadvit i Bergen. Foto: Vestdavit

To store ulykker til sjøs har bidratt til utviklingen av Vestdavit og deres daviter. Daviter er produktet som brukes for å sette ut og hente opp småbåter fra et større fartøy.