Verdens største LNG-drevne containerskip bunkret i Rotterdam

400 meter lange «CMA CGM Jacques Saadé» er verdens største skip med LNG-motorer for framdrift. På sin første ankomst til Rotterdam, bunkret den 17.300 kubikkmeter gass. Overgangen til LNG-skip går tregt. Økt bunkringskapasitet kan sette fart på overgangen.

Verdens største LNG-drevne containerskip bunkret i Rotterdam
CMA CGM Jacques Saadé bunkrer 17.300 kubikkmeter gass fra Totals bunkringsfartøy Gas Agilty i Rotterdam. Foto: CMA CGM

Flytende naturgass har i mange år vært sett på som et miljømessig langt bedre drivstoff for skip. LNG-drevne skip har ca. 25 prosent mindre CO2-utslipp, så å si ikke svovel- og partikkelutslipp og bare rundt 10-15 prosent NOx-utslipp sammenliknet med marin diesel.