OFFSHORE

Verdens dypeste

I mai starter leggingen av gassrørledningen Blue Stream. To parallelle rør skal legges over Svartehavet. På det dypeste ligger de 2150 meter under overflaten. Rørene skal levere gass fra Russland til Tyrkia innen utgangen av 2002. Det Norske Veritas (DNV) har som uavhengig konsulent fått i oppdrag av russiske myndigheter å verifisere og sertifisere rørledningen fra design til ferdig installasjon.

– Kontrakten har en verdi på 15 millioner US-dollar og er den største enkeltkontrakt i DNVs historie. Prosjektet er et samarbeid mellom russiske Gazprom og italienske Snam: Blue Stream Pipeline Company, sier Henrik Madsen, direktør for olje og gass i DNV.

Komplisert

Ingen gassrørledning er tidligere lagt så dypt, og prosjektet er det mest kompliserte av sitt slag noensinne. Skråningene ned mot havbunnen er vanskelige og bratte både på russisk og tyrkisk side. Hellingene kan være på 30 grader, og faren for ras er til stede. Dessuten er området utsatt for jordskjelv og vulkansk aktivitet.

De 24 tommers rørene med 32 millimeters veggtykkelse må lages av spesialstål. Ledningene blir 380 kilometer lange. Hvert rør kan transportere åtte milliarder m3 gass årlig til Tyrkia, der gassbehovet øker eksplosivt. Rørene produseres på flere steder i verden og gis tre lag polypropylen for ikke korrodere. Bunnvannet i Svartehavet inneholder mye hydrogensulfid og er svært korrosivt.

Hindre uhell

Tre spesialfartøy blir benyttet. Ved legging på dypet, benytter Saipem 7000 et tårn på 100 meter for å føre ledningen to kilometer ned i havet. Ledningens levetid er satt til 36 år, men kan holde mye lenger. Parallelt med anleggsarbeidet, utvikles et system for å kunne utføre reparasjoner på et slikt komplisert anlegg.

Prosjektleder i DNV for Blue Stream er Gunnar B. Castberg, som vil lede arbeidet fra Høvik. Innsatsen består i å redusere sannsynligheten for at noe går galt under utleggingen. Når alle trinn i prosessen er verifisert, utsteder DNV et sertifikat i henhold til egne regler. Dessuten skal DNV verifisere at design og konstruksjon er i henhold til russiske krav.

Les mer om: