ENERGI

Vår Energi vil bruke gassen fra Goliat til å lage blå ammoniakk

Inngår samarbeid med Equinor og Horisont Energi.

Vår Energi inngår en samarbeidsavtale med Horisont Energi om mulig ammoniakkproduksjon av gassen fra Goliat og Alke i Barentshavet.
Vår Energi inngår en samarbeidsavtale med Horisont Energi om mulig ammoniakkproduksjon av gassen fra Goliat og Alke i Barentshavet. Foto: Eirik Helland Urke

Goliat-feltet i Barentshavet er i hovedsak et oljefelt, og per i dag er det kun oljen som utvinnes. Men det finnes også gassressurser på feltet, som de per i dag ikke har lønnsomme løsninger for å utvinne og som dermed har blitt reinjisert ned i reservoaret.