Vannpris til Asker

Vannpris til Asker
Image1 () Prisvinneren flankert av Ågot Tangerud,Norsk Vannforening, og Odd Magnus Lillevold, RIF. Bilde:


12 kandidater var nominert til prisen, som ble utdelt for 14. gang.

En veteran innen vann- og avløpsbransjen gikk av med seieren.

Særlig har Endresen med stor dyktighet delt sin store kunnskap med resten av bransjen – uten å ha økonomiske motiver.

Vannprisen er stiftet av RIF-firmaer med kompetanse på vann- og miljøteknikk.

Les mer om: