Utvalg vil fjerne kjønnspoeng ved høyere utdanning

I dag har NTNU kjønnspoeng for kvinnelige søkere ved flere ingeniørstudier.

Utvalg vil fjerne kjønnspoeng ved høyere utdanning
Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim i vandrehallen. Foto: Vidar Ruud/NTB Scanpix

Det regjeringsoppnevnte Universitets- og høyskolelovutvalget foreslår å fjerne blind sensur, kjønnspoeng ved opptak og innføre en ny, valgfri karakterskala.

Forskning- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) mottok torsdag formiddag forslagene fra utvalget, som har gjennomgått universitets- og høyskoleloven.

Ingeniørstudier og psykologistudier 

Utvalget, ledet av Helga Aune, foreslår blant annet å fjerne kjønnspoeng ved opptak til høyere utdanningsinstitusjoner. I dag har blant annet NTNU kjønnspoeng for kvinnelige søkere ved flere ingeniørstudier, mens Universitetet i Oslo og Bergen har kjønnspoeng ved profesjonsstudiet i psykologi.

De foreslår også krav om to sensorer ved alle eksamener og prøver, å fjerne blind sensur og en ny valgfri karakterskala med bestående av «utmerket, bestått eller ikke bestått».

Universitets- og høyskolelovutvalget ble oppnevnt 22. juni 2018. Utvalget har hatt i oppdrag å gå gjennom og vurdere regelverket for universiteter, høyskoler og studentvelferd.

Målet er å lage et regelverk som tydelig beskriver ansvar, rettigheter og plikter, både for universitetene og høyskolene, og for studenter og ansatte.

Les også

Les mer om: