KARRIERE

Usikre ansatte gir høyt sykefravær

Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto
Truls Tunmo
12. sep. 2006 - 08:08

De som har en tryggere arbeidssituasjon er mindre syke, viser forskning fra Stamis undersøkelse av sykefravær før og etter IA-avtalen.

Mange arbeidstakere kunne også melde om tretthet og søvnproblemer som helt eller delvis skyldes jobb.

Overlege ved Stami, Knut Skyberg, mener arbeidsmiljøet har stor betydning for sykefravær på grunn av psykiske lidelser.

– 28 prosent av dem som står i fare for å miste sitt nåværende arbeid, har den siste måneden hatt tretthet utenom det vanlige, mot 19 prosent av dem som ikke står i fare for å miste arbeidet. Også når det gjelder søvnproblemer, er det store forskjeller. 20 prosent av dem som føler seg utrygge, rapporterer om søvnproblemer, mot 12 prosent av dem som ikke står i fare for å miste arbeidet, sier Skyberg.

Blant dem som oppgir at de er utrygge på om de vil ha en like god jobb om to år, har dobbelt så mange vært sykemeldt på grunn av psykiske lidelser sammenlignet med dem som er trygge på at de vil ha en like god jobb om to år.Selvfølelse

Det er også en stor sammenheng mellom sykmelding på grunn av psykiske lidelser og verdsettelse av arbeidsresultater. 23 prosent av dem som svarer at de meget sjelden opplever å bli verdsatt av sjefen for sine arbeidsresultater, har vært sykmeldt for psykiske lidelser, mot 12 prosent av dem som rapporterer å få denne anerkjennelsen.

– Vi finner også en sammenheng mellom støtte og hjelp fra nærmeste sjef og sykmelding på grunn av psykiske lidelser. 21 prosent av dem som rapporterer at de meget sjelden eller aldri får støtte og hjelp fra sjefen, har vært sykmeldt på grunn av psykiske lidelser, mot 13 prosent av dem som oppgir å få denne støtten og hjelpen, sier Skyberg.

Tilsvarende forskning i Danmark gir samme indikasjoner som den norske undersøkelsen. Det danske arbeidsmiljøinstituttet (AMI) har foretatt en undersøkelse som viser at liten innflytelse på arbeidet, liten sosial støtte fra overordnede og jobbusikkerhet, øker risikoen for å utvikle alvorlige, depressive symptomer.

Les mer om: