OLJE OG GASS

Usikker fremtid for Linnorm

Skuffende funn setter gassprosjekt i fare.

VIKTIG: Linnorm er et av feltene som er ment å betale for rørledningen Polarled. Nå står prosjektet i fare.
VIKTIG: Linnorm er et av feltene som er ment å betale for rørledningen Polarled. Nå står prosjektet i fare.

Linnorm

Linnorm-feltet ligger på Haltenbanken, omtrent 40 kilometer nordvest for Draugen. Den anbefalte utbyggingsløsningen for feltet er en havbunnsutbygging med installasjon av to brønnrammer, hver med to brønner, og tilknytning til Draugenplattformen for prosessering og eksport.

Feltet ble funnet i 2005 og har Norske Shell som operatør. Det er anslått at det ligger 23,9 milliarder standard kubikkmeter gass i feltet.

Levetiden for feltet antas å være 15 år.

Kilde: Offshore.no

Oljedirektoratet meldte i dag at Shell har gjort et lite gassfunn under boringen av Onyx South-prospektet, 15 kilometer nordvest for Njordfeltet og syv kilometer sørøst for gassfunnet Linnorm i den sørlige delen av Norskehavet.

Brønnen ble boret ned til et vertikalt dyp av 5095 meter under havflaten og ble avsluttet i Tiljeformasjonen i nedre jura. Den traff Ile-, Tofte- og Tiljeformasjonen, men reservoarkvaliteten var skuffende.

Les også: Shell designer drømmeskipet

Skuffende

I Ileformasjonen traff man en tynn gasskolonne, men størrelsen på funnet var ikke av økonomisk interesse. De øvrige reservoarbergartene var tette eller vannførende.

Nå blir brønnen permanent plugget og forlatt. Spørsmålet er nå også om planene om å bygge ut Linnorm-feltet blir forlatt.

I november i fjor utsatte nemlig Shell beslutningen om feltet fordi kostnadene for en eventuell utbygging hadde økt siden konseptvalget ble tatt i 2011 og fordi det krevde teknisk utfordrende løsninger.

I tillegg var Onyx-South boringen et bærende element i forhold til å finne større reserver for å rettferdiggjøre utbyggingen av feltet.

Les også: Shell jakter norske gründere

– Ikke det vi håpet på

Kommunikasjonsdirektør Terje Jonassen i Shell sier de er skuffet over resultatet av boringen, men vil ikke si noe mer om hva som nå skjer med feltet.

– Dette var ikke det vi håpet på da vi startet boringen. Når det gjelder Linnorms fremtid er det ikke tatt noen beslutning ennå. Veien videre vil nå bli diskutert med partnerne i lisensen som i felleskap kommer til å avgjøre dette, sier han.

Les også: Skatteendringer kan velte Linnorm

Usikkert

Et annet spørsmål er hva en eventuell Linnorm-skrinleggelse vil bety for økonomien i Aasta Hansteen-prosjektet og Polarled.

Utbyggingen av Aasta Hansteen er krevende i seg selv tatt i betraktning at feltet ligger på 1300 meters dyp og utenfor etablert infrastruktur. For å frakte gassen til markedet har det blitt besluttet å bygge Polarled, et 480 kilometer langt gassrør til 25 milliarder kroner som skal starte ved feltet og gå frem til Nyhamna i nærheten av Molde.

Bakgrunnen for å bygge ut er at det også ligger andre funn i området som kan tilknyttes prosjektet, deriblant Victoria, Zidane, Fogelberg, Enis Hvitveis-prospekt, Statoils Asterix-funn og altså Linnorm-feltet.

Åpner ny gassregion

Statoil ønsker ikke å kommentere hva en eventuell skrinlegging av Linnorm-feltet vil bety.

Det er altfor tidlig å si noe om. Det vi vil si er at Polarled åpner for en gassregion i Norskehavet og legger til rette for mer letevirksomhet og utvikling av eksisterende og fremtidige funn. Aasta Hansteen er det første steget i den utviklingen, sier informasjonssjef Ørjan Heradstveit i Statoil.

Les også:

Aasta Hansteen: Krevende, dyrt og usikkert

Derfor er Aasta Hansteen et risikoprosjekt