BYGG

Unngikk storbrann

TRAGISK ULYKKE: Politiet eskorterer ut tre likbiler med omkomne fra Eiksundtunnelen natt til mandag. Fem personer omkom i ulykken søndag kveld. Fire av disse kom fra den lille øykommunen Ørsta.
TRAGISK ULYKKE: Politiet eskorterer ut tre likbiler med omkomne fra Eiksundtunnelen natt til mandag. Fem personer omkom i ulykken søndag kveld. Fire av disse kom fra den lille øykommunen Ørsta. Bilde: Scanpix

Eiksundtunnelen

Den 7907 meter lange undersjøiske veitunnelen, som er en del av Eiksundsambandet, er verdens dypeste (-287 meter).

Tunnelen er utstyrt med:

 • Kantstein/bankett og 1 meter høy betongkant mot fjellet
 • Havarilommer hver 500 meter, utvidet til snunisje på hver 2 000 meter
 • Avbruddsfri strømforsyning
 • Nødlys langs ene siden på hver 62,5 meter
 • Nødtelefoner og to brannslukkingsapparater per 125 meter
 • Tilgang til slukkevann fem steder i tunnelen og utenfor tunnelmunningene
 • Rødt stoppsignalblink ved innkjøringene og snunisjene
 • Fjernstyrte bommer ved innkjøringene
 • Variable skilt ved hver innkjøring og ved snunisjene, markert med blinkende lys
 • Kommunikasjonsanlegg for redningsetatene
 • RDS-radioanlegg med automatisk talebeskjed og mulighet for meldinger fra redningsetatene. Skilt med Radio P1 hver 500 meter starter å blinke ved meldinger
 • Mobiltelefondekning for Telenor og Netcom
 • Høydehinder
 • 26 ventilasjonsvifter i tunneltaket, hver på 25 kW. Ventilasjonsretning mot Eika
 • Tunnelen har tre kjørefelt på Eiksundsiden, hvor stigningen 9,6 %. På Ørstasiden er stigningen 7,6 %, og det er to kjørefelt
 • Nødbasseng i bunnen med kapastitet på to døgn med innlekkasje ved driftsstans av alle pumper

Kilde: Statens vegvesen

Søndag kveld kolliderte en personbil og en varebil front mot front 2,5 kilometer nede i den drøyt 7,8 kilometer lange Eiksundtunnelen. Fem personer omkom, hvorav fire satt i personbilen, som tok fyr rett etter sammenstøtet og medførte stor brann- og røykutvikling. Ulykken skjedde i et område med tre kjørefelt, og en stigning på 9,6 %.

Nylig branntilsyn

- Først og fremst må jeg si at det som har skjedd er veldig tragisk. Slike ulykker vil vi ikke ha igjen, men det er godt å se at de tunneltekniske innretningene fungerte etter intensjonen, sier distriktssjef i Statens vegvesen på Sunnmøre, Ragnhild Vestre.

Forrige tirsdag var det branntilsyn i tunnelen. Brannvesenet både i Ørsta, Volda og Ulstein deltok, og gikk gjennom alt det tekniske:

- Tilsynet viste at alle plikter var oppfylt. De registrerte ingen avvik eller merknader, og alt brannsikringsutstyret fungerte i henhold til forskriftene, sier Vestre.

Må skifte tunnelduk

Inspeksjoner i natt og i dag tidlig viser at tunnelen er svært lite skadet. Det var også derfor den ble åpnet for trafikk igjen allerede før den største morgentrafikken startet.

- Alt nødsamband, lys og lignende fungerer som det skal. Det eneste som er ødelagt er Giertsenduken. Den er opprevet i 14 meters lengde, men det skyldes bildeler som har skrapt den opp, ikke brann, forteller distriktssjefen. Denne tunnelduken har som oppgave å lede vann ut til kanten av tunnelen og ned til pumpestasjonene, samtidig som den gjør tunnelen lysere for bilistene.

- Det er lite innsig av vann i tunnelen, så det er ikke noe problem at den er ødelagt, men den skal skiftes så fort som mulig, sier Vestre.

Ikke brennbar

Eiksundtunnelen er klassifisert i tunnelklasse B, og har mer sikkerhetsutstyr enn det som er påkrevd etter håndboken.

- Dette er en fullt utrustet moderne tunnel. Den har automatisk utlufting, som ved melding om brann alltid styres i retning Ulstein så brannvesenet som rykker ut fra Volda kan gjøre det med vinden i ryggen. Nødsambandet og alle nødinstallasjoner virker som de skal, og vannsikringsduken i området hvor ulykken skjedde smelter istedenfor å ta fyr. Det er faktisk ingen brennbare materialer i tunnelen. Den er bygget etter siste skrik, sier Oddbjørn Pladsen, som var prosjektleder for hele Eiksundsambandet.

Første spadetak i prosjektet ble tatt 24. februar 2003, 25 år etter at Eiksundsambandet AS ble stiftet. Lørdag 23. februar 2008 ble det ferjefrie veisambandet offisielt åpnet.