Unngikk storbrann

TRAGISK ULYKKE: Politiet eskorterer ut tre likbiler med omkomne fra Eiksundtunnelen natt til mandag. Fem personer omkom i ulykken søndag kveld. Fire av disse kom fra den lille øykommunen Ørsta.
TRAGISK ULYKKE: Politiet eskorterer ut tre likbiler med omkomne fra Eiksundtunnelen natt til mandag. Fem personer omkom i ulykken søndag kveld. Fire av disse kom fra den lille øykommunen Ørsta. (Bilde: Scanpix)

Eiksundtunnelen

Den 7907 meter lange undersjøiske veitunnelen, som er en del av Eiksundsambandet, er verdens dypeste (-287 meter).

Tunnelen er utstyrt med:

 • Kantstein/bankett og 1 meter høy betongkant mot fjellet
 • Havarilommer hver 500 meter, utvidet til snunisje på hver 2 000 meter
 • Avbruddsfri strømforsyning
 • Nødlys langs ene siden på hver 62,5 meter
 • Nødtelefoner og to brannslukkingsapparater per 125 meter
 • Tilgang til slukkevann fem steder i tunnelen og utenfor tunnelmunningene
 • Rødt stoppsignalblink ved innkjøringene og snunisjene
 • Fjernstyrte bommer ved innkjøringene
 • Variable skilt ved hver innkjøring og ved snunisjene, markert med blinkende lys
 • Kommunikasjonsanlegg for redningsetatene
 • RDS-radioanlegg med automatisk talebeskjed og mulighet for meldinger fra redningsetatene. Skilt med Radio P1 hver 500 meter starter å blinke ved meldinger
 • Mobiltelefondekning for Telenor og Netcom
 • Høydehinder
 • 26 ventilasjonsvifter i tunneltaket, hver på 25 kW. Ventilasjonsretning mot Eika
 • Tunnelen har tre kjørefelt på Eiksundsiden, hvor stigningen 9,6 %. På Ørstasiden er stigningen 7,6 %, og det er to kjørefelt
 • Nødbasseng i bunnen med kapastitet på to døgn med innlekkasje ved driftsstans av alle pumper

Kilde: Statens vegvesen

Søndag kveld kolliderte en personbil og en varebil front mot front 2,5 kilometer nede i den drøyt 7,8 kilometer lange Eiksundtunnelen. Fem personer omkom, hvorav fire satt i personbilen, som tok fyr rett etter sammenstøtet og medførte stor brann- og røykutvikling. Ulykken skjedde i et område med tre kjørefelt, og en stigning på 9,6 %.

Nylig branntilsyn

- Først og fremst må jeg si at det som har skjedd er veldig tragisk. Slike ulykker vil vi ikke ha igjen, men det er godt å se at de tunneltekniske innretningene fungerte etter intensjonen, sier distriktssjef i Statens vegvesen på Sunnmøre, Ragnhild Vestre.

Forrige tirsdag var det branntilsyn i tunnelen. Brannvesenet både i Ørsta, Volda og Ulstein deltok, og gikk gjennom alt det tekniske:

- Tilsynet viste at alle plikter var oppfylt. De registrerte ingen avvik eller merknader, og alt brannsikringsutstyret fungerte i henhold til forskriftene, sier Vestre.

Må skifte tunnelduk

Inspeksjoner i natt og i dag tidlig viser at tunnelen er svært lite skadet. Det var også derfor den ble åpnet for trafikk igjen allerede før den største morgentrafikken startet.

- Alt nødsamband, lys og lignende fungerer som det skal. Det eneste som er ødelagt er Giertsenduken. Den er opprevet i 14 meters lengde, men det skyldes bildeler som har skrapt den opp, ikke brann, forteller distriktssjefen. Denne tunnelduken har som oppgave å lede vann ut til kanten av tunnelen og ned til pumpestasjonene, samtidig som den gjør tunnelen lysere for bilistene.

- Det er lite innsig av vann i tunnelen, så det er ikke noe problem at den er ødelagt, men den skal skiftes så fort som mulig, sier Vestre.

Ikke brennbar

Eiksundtunnelen er klassifisert i tunnelklasse B, og har mer sikkerhetsutstyr enn det som er påkrevd etter håndboken.

- Dette er en fullt utrustet moderne tunnel. Den har automatisk utlufting, som ved melding om brann alltid styres i retning Ulstein så brannvesenet som rykker ut fra Volda kan gjøre det med vinden i ryggen. Nødsambandet og alle nødinstallasjoner virker som de skal, og vannsikringsduken i området hvor ulykken skjedde smelter istedenfor å ta fyr. Det er faktisk ingen brennbare materialer i tunnelen. Den er bygget etter siste skrik, sier Oddbjørn Pladsen, som var prosjektleder for hele Eiksundsambandet.

Første spadetak i prosjektet ble tatt 24. februar 2003, 25 år etter at Eiksundsambandet AS ble stiftet. Lørdag 23. februar 2008 ble det ferjefrie veisambandet offisielt åpnet.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå