Unngår mannefall i Norge

TietoEnator er ivrig sponsor for seiling.
  • IT

TietoEnator kunngjorde tidligere i januar at kostnadene skulle strammes inn med 100 millioner euro innen utgangen av neste år.

Nå vet vi altså mer om hvordan det vil gå til.

800 rammes

I en børsmelding kunngjør selskapet at anslagsvis 800 personer enten vil måtte gå eller bli omplassert. 400 ansatte rammes i Finland, 250 i Sverige, mens de resterende 150 stillingene skal spares inn i "øvrige land", uten at dette er nærmere spesifisert.

Selskapet har i dag om lag 17 000 ansatte, hvorav Finland (7000) og Sverige (3600) utgjør hovedtyngden i arbeidsstokken.

TietoEnator går nå inn i forhandlinger i hvert enkelt land om hvordan innsparelsene skal foregå, heter det videre.

Minimal virkning

Administrerende direktør i TietoEnator Norge, Per Bakseter, opplyser at de seneste besparelsere vil ramme norske ansatte i svært liten grad.

- Tvert imot er vår hovedutfordring å skaffe nok folk, sier Bakseter til TU.no, og nevner den nylig inngåtte IT-avtalen med norsk justissektor som eksempel på at den norske delen av virksomheten er sunn.

TietoEnator har til sammen 750 ansatte i Norge, hovedsakelig plassert i Oslo (420), Stavanger (160) og Halden (60), men har også avdelinger i Bergen, Trondheim, Ålesund, Tromsø og Spydeberg.

Opprydding i fjor

Hovedgrunnen til at TietoEnator Norge nå unnslipper den verste stormen, er imidlertid at virksomheten innen bank/ forsikring og helse ble slanket med 15- 20 personer allerede i fjor.

- Vi fikk et skudd for baugen da konsernet la om den globale strategien for bank- og helsevirksomheten. Med de restrukturingene vi da måtte gjennomføre, kan du si vi har fåt en tjuvstart med tanke på det som nå skjer, sier Bakseter.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå