IKT

Unngå data-bedrageriGrunnen til spådommen er at de har sett en markant økning i antallet vellykkede phishing-angrep i 2004.

Phishing er bedrageri som utnytter falske e-poster og web-sider for å lure brukerne til å oppgi personlige opplysninger.

Trusselen påvirker både bedrifter og forbrukere. Det er ingen tegn til at problemet vil minske fremover.

Phishing forekommer vanligvis som distribusjon av e-postmeldinger som har returadresser, koblinger og grafisk utseende som gjør at de ser ut til å komme fra en legitim kilde. Hensikten er å lure brukeren til å sende sensitive opplysninger, for eksempel pin-koder eller påloggingsinformasjon.

Utviklingen er nedslående. I januar 2004 rapporterte bransjeorganisasjonen Anti-Phishing Working Group om 176 angrep. I juni samme år hadde antallet innrapporterte angrep økt dramatisk til 1422.

En tendens er også at skadelige programmer blir mer komplekse enn tidligere. I 2005 vil det bli stadig vanligere med trusler som kombinerer innhold som spam og phishing.

Les mer om: