Uavklart for Snøhvit

Ei utbygging vil koste om lag 30 millarder kroner. Snøhvit-prosjektet skal produsere gass og kondensat fra feltene Snøhvit, Askeladden og Albatross i Barentshavet.

En 175 km lang rørledning skal transportere gass og kondensat til Melkøya utafor Hammerfest. Der vil et anlegg kjøle ned gassen til flytende form, slik at den kan transporteres til kunder med spesialskip.

Volumet av utvinnbare gass-reservene i området er anslått til om lag 320 milliarder kubikkmeter. Eiere i Snøhvit-lisensen er Statoil, Staten, Hydro, TotalFinaElf, Amerada Hess, RWE-DEA og Svenska Petroleum.

Les mer om: