IM SKAUGEN MOT MAN

Norsk rederi: Tysk gigant brukte jukseprogramvare da motoren til dette skipet ble testet


Norgas Orinda er ett av seks skipene som er omfattet av tvisten. Skipet fikk hovedmotor fra tyske MAN.
Norgas Orinda er ett av seks skipene som er omfattet av tvisten. Skipet fikk hovedmotor fra tyske MAN. (Bilde: IM Skaugen)


Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Om snaue to uker må den tyske motorgiganten MAN forsvare seg mot anklager om bedrageri og manipulering i Oslo tingrett.

Det nå kriserammede rederiet IM Skaugen står bak søksmålet. De hevder at de ble forledet til å kjøpe flere skipsmotorer fra MAN, og at de har tapt 54,8 millioner dollar på drivstofforbruk høyere enn oppgitt. 

Teknisk Ukeblad har fått rettsdokumenter som gir innsikt i nye detaljer i krangelen mellom det norske rederiet og motorgiganten.

«(...) saken har klare likhetstrekk med lignende saker som er avdekket bl.a. i bilindustrien, der eksempelvis MANs hovedaksjonær Volkswagen er tatt i omfattende juks med drivstoff‐ og utslippstall», skriver rederiets advokat til retten.

Søksmålet ble først omtalt av E24 i 2015, i forbindelse med utslippsjukset til VW.

– Skjulte bedrageri

«Kravet er basert på at MAN ved å gi uriktige opplysninger om motorenes drivstofforbruk, forledet Skaugen til å velge MAN som leverandør av hovedmotorer til rederiets skip», skriver rederiet til retten.

Skaugen mener bedrageriet skjedde sommeren 2000, i forbindelse med kjøp av seks firetaktsmotorer.

Helt sentralt i konflikten er MANs tester av skipsmotorene, såkalte factory acceptance tests (FATs). Skaugen mener disse testene ble manipulert.

«Under den påfølgende overleveringen av motorene ble bedrageriet skjult ved at MAN manipulerte resultatene fra Factory Acceptance Testene ("FAT'ene")», skriver rederiet til retten.

– Brukte jukseprogramvare

Da motorene ble overlevert i 2001 ble det holdt slike FAT-tester med representanter fra rederiet, verftet og klasseselskapet (DNV) til stede. Resultatene disse fikk se, viste at drivstofforbruket var i henhold til kravene i kontrakten, ifølge rederiet.

«Under FAT'ene benyttet imidlertid MAN en særskilt utviklet programvare, en
såkalt "defeat device", for å manipulere testresultatene», hevder rederiet.

«På den måten sørget MAN for at resultatene stemte overens med de oppgitte forbrukstallene, slik at bedrageriet forble skjult for Skaugen», argumenterer de videre.

Én av motorene ble installert i gasstankeren Norgas Orinda (se bildet øverst). 

Rederiet mener at de også er blitt bedratt av MAN senere, ved kjøp av andre motorer.

Til sammen har IM Skaugen kjøpt 12 skipsmotorer fra MAN, åtte av dem er installert i skip som har vært i drift i en årrekke.

«Som følge av bedrageriet har Skaugen blitt og vil fortsatt bli påført store merkostnader knyttet til overforbruk av drivstoff», skriver rederiet til retten.

Stolte på MAN

I sluttinnlegget til Skaugen kommer det frem at de ved verftet kunne være med på å velge komponenter fra verftets såkalte Makers List.

På listen stod også Wärtsilä og MaK som motorleverandører.

Sommeren 2000 ble de tre motorleverandørene grundig evaluert. MANs oppgitte forbrukstall lå nær opp til de tall som ble oppgitt av de to konkurrerende leverandørene, ifølge Skaugen.

«I tillit til denne informasjonen, og under den selvfølgelige forutsetning at man hadde å gjøre med en redelig leverandør, besluttet Skaugen at MAN skulle være rederiets foretrukne leverandør».

Rederiet hevder at de ikke ville valgt MAN som motorleverandør, dersom de hadde fått oppgitt riktig drivstofforbruk.

– Uforståelig krav

MAN er helt uenig og mener at de må frifinnes i saken. De er uenige i at Skaugen bevisst fikk uriktig informasjon om motorenes drivstofforbruk og de mener motorene leverer som avtalt.

De hevder også at motorer fra MAN ble valgt fordi prosjekteieren Norgas Carriers hadde mistet troen på Wärtsilä, samt at MaK ble diskvalifisert, fordi deres syvsylindrede motor ikke var «well proven equipment».

De hevder også at drivstofforbruket ved MANs firetaktsmotorer aldri ble diskutert. Motorfabrikaten mener også at drivstofforbruk alene ikke var avgjørende for valget at motor. MAN peker på at både Wärtsilä og MaKs motorer hadde et lavere oppgitt drivstofforbruk enn MANs - omtrent 5 prosent.

«Det at Skaugen nå krever erstatning med i overkant av 50 millioner dollar basert på et påstått overforbruk som er på samme nivå som forskjellen mellom
de ulike motorleverandørene, er uforståelig», skriver MANs advokat til retten.

De mener også at Skaugen ikke har grunnlag for å kreve erstatning, fordi Skaugen aldri eide skipene mens de var i drift. De mener det ikke er holdepunkter for at rederiet har lidd noen tap ved salg av kontraktene som følge av det påståtte overforbruket av drivstoff.

– Verftet avlyste forhandlinger

Sjefen for MAN i Norge, Erik Dahl, ønsker ikke å kommentere saken og viser til deres advokat.

– Jeg har ingen kommentarer til denne saken, skriver MANs prosessfullmektig Henrik Boehlke i advokatfirmaet Hjort.

MANs kommunikasjonsavdeling i Tyskland svarer slik:

MAN Energy Solutions SE har betydelige, utestående krav mot Skaugen ut fra ulike leveransekontrakter. MAN Energy Solutions SE hadde forsøkt å løse disse problemene utenom domstolene og hadde forhandlet med denne kunden i flere måneder. Kunden hadde avlyst forhandlingene ensidig, skriver kommunikasjonsdirektør Jan Dietrich Müller i en epost til Teknisk Ukeblad.

– Den nåværende norske rettssaken er en del av en rekke rettsprosesser mellom MAN Energy Solutions SE og Skaugen. Flertallet av disse sakene ble avgjort til fordel for MAN Energy Solutions SE, fortsetter han.

Taus motpart 

Også motparten er ordknappe. IM Skaugen har ikke besvart Teknisk Ukeblads henvendelse.

Nylig meldte skipsreder Morits Skaugen at deres refinaniseringsplan for rederiet ikke lyktes. Rederiet er tomt for penger og det går mot avvikling av det tradisjonsrike selskapet. Men rettssaken skal gå som planlagt.

Heller ikke selskapets advokat har mye å si om saken.

– Jeg ønsker ikke å uttale meg om saken nå før den skal for retten, jeg viser til sluttinnlegget vårt, sier Skaugens prosessfullmektig Sven Eriksrud hos advokatfirmaet Schjødt.

Saken starter i Oslo tingrett 15. oktober.

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå