NATURVITENSKAP

Tsunami-varsel fra Hønefoss

Jordskjelvet vest for Sumatra i Indonesia satte enorme vannmasser i bevegelse. På vei mot India passerte bølgen havdyp på 4000 meter. Hastigheten på vannmassen/bølgen kom op i 700 kilometer i timen. ILL: ICG/Heidi Bredesen
Jordskjelvet vest for Sumatra i Indonesia satte enorme vannmasser i bevegelse. På vei mot India passerte bølgen havdyp på 4000 meter. Hastigheten på vannmassen/bølgen kom op i 700 kilometer i timen. ILL: ICG/Heidi Bredesen


Det er FN-organet International Oceanographic Commission som har kontaktet Statens kartverk og bedt dem om å bidra i et verdensomspennende fremtidig varslingssystem for flodbølger.

Et viktig element i varslingssystemet vil være overvåkning av havnivået.

Statens kartverk tok for mange år siden initiativ til opprettelsen av et europeisk nettverk for tidevannsmålere som kontinuerlig viser vannstanden.

European Sea Level Service - ESEAS, som nettverket heter, har i dag 170 målestasjoner rundt om i Europa og har sitt hovedkontor hos kartverket på Hønefoss.

ESEAS er igjen koblet til det verdensomspennende målesystemet; Global Sea Level Observing System. 30 av de europeiske målerne er koblet til GPS som overvåker om landmassen ved målepunktet beveger seg opp eller ned.

Kompliserte mattemodeller

Til sammen har alle målestasjonene generert et meget detaljert datagrunnlag for havnivået over hele verden. Dette materialet kan brukes til å konstruere matematiske modeller for hvordan en tsunami brer seg ut.

Et globalt tidligvarslingssystem trenger flere sensordata enn bare havnivået, men ved å koble sammen flere eksisterende sensorsystemer, vil det være mulig å bygge et effektivt system.

Den første indikasjonen på at en tsunami kan ha oppstått, vil komme fra seismiske data.

Jordskjelv er en god første indikator, men behøver ikke resultere i en tsunami. Det bestemmer styrken på skjelvet og eventuelle forkastninger. Om det oppstår en bølge, vil det indikeres av et nettverk av trykkmålere som ligger på stort havdyp.

Når en eventuell tsunami treffer den første landbaserte havnivåstasjonen er det mulig å validere modeller for videre utbredelse som et ledd i varslingssystemet.

Tverrfaglig ekspertise

- FN vil få en viktig koordineringsrolle når vi skal bygge et effektivt varslingssystem. Det er mange ulike fagmiljøer med forskjellig ekspertise som må samarbeide for å få et godt resultat, sier direktør i ESEAS, Bente Lilja Bye.

Varslingssystemet vil både være viktig for varsling av tsunamier, men vil også kunne forhindre unødvendige og svært kostbare evakueringer. På Hawaii, hvor et slikt system allerede finnes, ble det spart nesten 70 millioner dollar fordi systemet viste at et undervanns jordskjelv ikke resulterte i en flodbølge.

- I dag er alle målestasjonene våre montert på land, men vi ønsker havmonterte stasjoner, f. eks. på oljeplattformer. De kan gi oss viktig tilleggsinformasjon, sier Lilja Bye

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.