BYGG

Tror på gode tider for ingeniørene

Flere ordre på plansiden betyr flere prosjekter, og dermed økt aktivitet i hele næringen, sier RIF.

2012: Slik Dronning Eufemias gate ser ut i dag.
2012: Slik Dronning Eufemias gate ser ut i dag. Bilde: Jarle Skoglund
5. juli 2013 - 14:07

Ingeniører som jobber med plan, miljø og olje og gass har opplevd størst pågang av ordre de siste tre månedene. På samme tid har de som jobber med bygg, anlegg og samferdsel opplevd en nedgang i antall ordre.

Det viser tall fra Rådgivende ingeniørers forening (RIF) sin konjunkturundersøkelse for 2013.

Gagner hele næringen

At de som jobber på planleggingstiden opplever en økning i antall ordre er utrolig positivt. Det betyr at det vil komme flere prosjekter, som igjen vil føre til flere ordre i resten av verdikjeden i  næringen i neste omgang, sier Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør i RIF.

Hun ser positivt på framtiden for ingeniører innen alle forretningsområder. Og håper den negative utvikling innen bygg og samferdsel vil snu i 2014.

– At det skjer mindre på deler av samferdselsområdet nå enn for et halvt år siden skyldes i stor grad at vi er ved slutten av en Nasjonal transportplan (NTP)- periode, sier hun.

Hansteen oppfordrer regjeringen og Jernbaneverket til å få fart i planene, og begynne å dele ut oppdrag snarest.

– Med tanke på ambisjonsnivået som ligger i ny NTP (2014-2023), har RIF-firmaene de siste årene jobbet med strategier for å bygge opp ytterligere kompetanse og kapasitet, enten ved ansettelser eller gjennom allianser og strategisk oppkjøp. Utfordringen til bransjen er at den ikke kan bygge opp kapasitet for fremtiden uten at det kommer en gradvis innfasing av nye oppdrag. Bransjen er helt avhengig av forutsigbarhet og jevn flyt av oppdrag slik at den kan ha muligheten til å planlegge framover, sier hun.

Les også: - I dag er så godt som alle jernbaneingeniørene over 55 år

Størst tro i Oslo

Det er stor forskjell på hvor stor tro ingeniører i de ulike delene av landet har på framtiden.

Troen på utvidelse og framtidig ordrereserve er størst blant ingeniørene i Oslo-området.

Region Oslo utmerker seg både med en generelt høyere nettoandel bedrifter som forventer sysselsettingsvekst i tiden framover. Nettoandelen bedrifter som forventer sysselsettingsvekst i Region Nord-Norge gikk noe opp ved forrige måling, men er nå på et lavere nivå enn da, sier Hansteen.

Resultatene viser videre at det i de fleste regionene er stabilitet eller oppgang i nettoandelen som forventer sysselsettingsvekst. Unntaket er Østlandet og Nord-Norge.

Les også: Skal bruke et halvt statsbudsjett på samferdsel

Størst tro blant de små

Utover geografisk beliggenhet er det de store bedriftene med mer enn 500 ansatte som forventer flere årsverk de neste månedene.

– Sysselsettingsforventningene i RIFs firmaer har holdt seg stabilt på et relativt høyt nivå siden i fjor, men vi ser at de små og mellomstore bedriftene har større planer om å øke antall årsverk enn tidligere, sier Skudal Hansteen.

Les også:

Koster 500 milliarder å oppgradere veinettet

– Bygg og anlegg er på grensen til kaos

Slik vil Tekna få mer vei og jernbane  

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.