Trevegger og tregulv på sykehus kan gjøre pasientene raskere friske

Fem land har gått sammen om å se på bakterievekst, virus, overflatebehandling, inneklima og bestandighet for tre. Resultatet skal bli en håndbok for bruk av tre i helsebygg.

Trevegger og tregulv på sykehus kan gjøre pasientene raskere friske
Seniorforsker Ulrich Hundhausen, her på Rikshospitalet. Et sykehus preget av sterile, hvite vegger og upersonlig materialvalg. Hundhausen og hans forskerkolleger skal nå kartlegge alle sider ved å bruke tre i innredningen i helsebygg. Foto: Joachim Seehusen

I tillegg til en håndbok for arkitekter skal det komme nye produkter til overflatebehandling fra forskningsprosjektet «Wood for health», som startet i januar og løper i 36 måneder.