ARKITEKTUR

Trevegger og tregulv på sykehus kan gjøre pasientene raskere friske

Fem land har gått sammen om å se på bakterievekst, virus, overflatebehandling, inneklima og bestandighet for tre. Resultatet skal bli en håndbok for bruk av tre i helsebygg.

Seniorforsker Ulrich Hundhausen, her på Rikshospitalet. Et sykehus preget av sterile, hvite vegger og upersonlig materialvalg. Hundhausen og hans forskerkolleger skal nå kartlegge alle sider ved å bruke tre i innredningen i helsebygg.
Seniorforsker Ulrich Hundhausen, her på Rikshospitalet. Et sykehus preget av sterile, hvite vegger og upersonlig materialvalg. Hundhausen og hans forskerkolleger skal nå kartlegge alle sider ved å bruke tre i innredningen i helsebygg. Foto: Joachim Seehusen

I tillegg til en håndbok for arkitekter skal det komme nye produkter til overflatebehandling fra forskningsprosjektet «Wood for health», som startet i januar og løper i 36 måneder.