OLJE OG GASS

Trenger flere doktorer med dybdekunnskap

VENTER: HR-sjef Rakel Knutsen og fabrikksjef på Aker Solutions Tranby har mål om å ha 20 ansatte med doktorgrad eller som holder på med doktorgraden innen 2015.
VENTER: HR-sjef Rakel Knutsen og fabrikksjef på Aker Solutions Tranby har mål om å ha 20 ansatte med doktorgrad eller som holder på med doktorgraden innen 2015.Bilde: Aker Solutions
Tore Stensvold
15. okt. 2010 - 11:11

Tre veier til flere doktorer

  • Tilby egne ansatte
  • Lyse ut stipendiat eksternt
  • Tilby stilling til nyutdannede doktorer

Dypere og dypere og med høyere og høyere trykk. Det er kjennetegnet på utfordringene til norske bedrifter som leverer utstyr til oljeindustrien.

Aker Solutions på Tranby utenfor Drammen vil svare på disse utfordringene med å ha 20 ansatte med doktorgrad eller som holder på med en doktorgrad innen 2015.



Trenger dybdekunnskap

- Vi innser at vi i dag ikke har løsninger på tekniske problemstillinger vi vil stå overfor om noen år, etter hvert som olje- og gassutvinningen skjer på stadig dypere vann, sier Terje Bråthen, sjef for Aker Solutions på Tranby.

Der er 600 ansatte fullt opptatt med å utvikle og produsere subseautstyr for oljeselskaper fra mange land.

I dag har bedriften fire ansatte med doktorgrad og en femte som holder på. Målet om å øke til 20 i løpet av drøyt fire år er tøft, men ikke urealistisk, mener Bråthen.



Finner kandidater

HR-sjef Rakel Knutsen har tre strategier for å nå målet.

- Vi kartlegger interne kandidater, sivilingeniører og ingeniører som har bakgrunn og interesse for det, samt at vi tilbyr doktorgradsstipendier eksternt. En tredje mulighet er å knytte til oss doktorander som er ferdige, det vil si i post.doc-stillinger, sier HR-sjef Knutsen.



Våpen i konkurransen

Terje Bråthen er overbevist om at kompetansenivået i norske teknologibedrifter må økes for å beholde posisjonen som nyskapende på teknologi.

- Vi taper den kampen om vi ikke får tak i flere og yngre med spesielle kunnskaper på relativt små felt, sier han.

Når oljeutstyr skal stå på havbunnen, flere tusen meter under havoverflaten, er trykket enormt. Det påvirker alt fra materialvalg, sammenføyingsmetoder, kombinasjoner av komponenter og virkemåte for både mekaniske og flytende elementer.



Skaper tillit

Aker Solutions på Tranby mener de har sikret seg en god posisjon på subseapumper takket være en av sine doktorander, Gunder Homstvedt.

- Det er viktig å ha sterke fagpersoner som han. Det gir kunder og samarbeidspartnere trygghet og inspirasjon, sier Bråthen.



Undervannsdalen

Selskapet ligger i det som etter hvert har fått betegnelsen "subsea valley".

- Vi kaller strekningen Lysaker utenfor Oslo via Asker, Tranby og Drammen til Kongsberg for "subsea valley" fordi de største og viktigste bedriftene innen utvikling og design av undervannsutstyr ligger her, sier Bråthen.

Han opplyser at 90 prosent av subseaforskning foregår i bedrifter og institusjoner i den store "dalen". De omsetter for til sammen ca. 30 milliarder kroner årlig.

- Det eneste vi kanskje mangler er et universitet. Men høgskolen i Buskerud har et godt tilbud og ønsker å bli et universitet, sier Bråthen.