OFFSHORE

Trenger 600 millioner i året

Kostnadene på sokkelen kan gå ned - men da må det først brukes millioner på forskning. Foto: Statoil
Kostnadene på sokkelen kan gå ned - men da må det først brukes millioner på forskning. Foto: Statoil

Oljefolket krever at det raskest mulig bevilges mer penger til forskning og utvikling slik at kostnadene på sokkelen reduseres.

Dette slås fast i Konkrafts Aktivitetsprosjekt for å bedre norsk sokkels konkurranseevne.

De påpeker det sterke behovet for økt forskning og utviklingsinnsats. De statlige bevilgningene er for små til å nå de målene som regjeringen har satt.

Gruppen, som har vært ledet av administrende direktør i Norske Shell, Johan Nic. Vold, ønsker at de statlige bevilgningene til oljeforskning økes fra dagens 100 millioner til 600 millioner kroner årlig så snart OG21s handlingsprogram er ferdigstilt. Det vil øke mulighetene for at regjeringens mål med den langsiktige utviklingsbanen for norsk oljepolitikk nås.

-Vi må sikre en god og rask kartlegging av de uoppdagede ressursene som er igjen i norsk sokkel, sier Vold.

Dagens problem er at tiden fra det tildeles leteareal, til funn gjøres og at utbygging er gjennomført er for lang. De tekniske løsningene er for dyre i innkjøp og drift og tar for lang tid å lage. Det er for lite leteareal, det bores for få brønner og funnraten er for dårlig.

OG21

Konkrafts aktivitetsprosjekt anbefaler at bransjens felles initiativ, OG21, innrettes slik at det legges mest vekt å få ned usikkerhetene ved leteboring. Det betyr bedre leteverktøy, nye boresystemer og bedre brønntestingsutstyr for å fastlå om funn er drivverdige eller ikke.

Også utvikling av teknologi for mer miljøvennlig utvinning av olje og gass må fremskynnes. Årsaken er helt klar at dette er en nødvendig forutsetning for å produsere olje og gass i sårbare områder som Lofoton og Barensthavet.

Rapproten fastlår at OG21 derfor i større grad må konkretisere sin strategi og videreføre strategien i handlingsplaner.

Demo-prosjekter

Et stort problem er mangelen på muligheter for å teste ut ny teknologi på anleggene til havs. Konkraft-rapporten ønsker derfor at myndighetene innfører eller viderefører tiltak som kan redusere oljeselskapenes risiko nå nytt utstyr prøves ut på forskjellige felt. Demo 2000 er et slikt program, men bevilgingene her har blitt kraftig redusert senere år.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.