KRAFT

Tre norske turbinhavarier

Norge er fremdeles et lite vindkraftland med kun om lag 175 turbiner i drift.

Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, har det vært tre alvorlige hendelser med norske vindmøller som har havarert.

Siste i februar i år

  • 29. oktober 2002 havarerte én av 16 Nordex-turbiner på Havøygavlen i Finnmark. Det skjedde i sterk storm under innkjøringsfasen til vindkraftverket. En kombinasjon av teknisk og menneskelig feil gjorde at alle bremsesystemene var koblet ut, noe som førte til utilsiktet rusing av turbinen. Turbinhus og vinger falt ned.
  • 20. januar 2006 brakk alle vingene på en ScanWind-turbin på Hundhammerfjellet i Nord-Trøndelag under svært sterk vind. Denne turbinen tilhører et utviklingsprosjekt som handler om å utvikle turbiner for norske forhold. NVE har fått opplyst at det etter hendelser er gjort justeringer for å hindre slike hendelser i framtida. Blant annet er det satt inn ekstra vingelås.
  • 13. februar 2008 knakk en av vingene på en turbin på Havøygavlen. NVE har bedt om en redegjørelse for hendelsesforløp og mulige årsaker til havariet, og er kjent med at det var dårlig vær i området.

Ingen av disse hendelsene førte til personskader.

Spår flere havarier

– Vi konstaterer at selv med flere tusen vindturbiner i verden, rapporteres det om svært få alvorlige havarier og enda færre personskader. Men siden svært mange vindturbiner nå nærmer seg en alder på 15-20 år, vil vi antakelig se flere havarier på de mindre og eldre turbinene, sier Nils Henrik Johnson som jobber med vindkraft i NVEs konsesjons- og tilsynsavdeling.

Med flere havarier mener han på verdensbasis. I Norge er det svært få av de eldste møllene. Et unntak er de seks Vestas-turbinene til NTE.

Les også: Demonterer Vestas-turbin
Vindturbin eksploderer

– Liten andel

– Her til lands har vi ikke gått veien om de små turbinene men rett til «state of the art». Vi må forvente at de nyere turbinene er utviklet og konstruert basert på de erfaringene man har gjort de siste 20-25 årene og dermed er bedre dimensjonert i forhold til forventede laster og påkjenninger, mener Johnson.

På tross av urovekkende meldinger om dramatiske vindturbinhavarier i Danmark og ellers i Europa, synes heller ikke seniorforsker John Olav Giæver Tande i Sintef Energiforskning det er noen grunn til bekymring. Han påpeker at 10-15 havarier i Danmark de siste tre årene er et lavt tall når landet har 5.000 slike konstruksjoner.

Les også: To vindmøllehavari på tre dager

Farlig, men ikke livsfarlig

– Jeg kjenner ikke tilfellene i Danmark i detalj, men på generelt grunnlag vil jeg påstå at vindkraftverk er en trygg form for kraftproduksjon. Alt roterende maskineri er i seg selv farlig, men man kan ikke bruke karakteristikken «livsfarlig» i forbindelse med vindkraft, sier Giæver Tande.

Han påpeker samtidig at jo eldre en turbin er, jo større sannsynlighet er det for at den går i stykker.

– De fleste vindturbiner er designet med en levetid på 20 år, men det er alltid en liten risiko for at de kan havarere på grunn av materialtretthet, sier Sintef-forskeren.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.