PRODUKSJON

Trafoprodusent på offensiven

SPESIALLØSNINGER: Noratels virksomhet i Hokksund er preget av spesialløsninger til norske kunder. Her tar Øystein Aure seg av reparasjon på en 63 kVA en-fase transformator for Hydro Magnesium. Foto: Finn Halvorsen
SPESIALLØSNINGER: Noratels virksomhet i Hokksund er preget av spesialløsninger til norske kunder. Her tar Øystein Aure seg av reparasjon på en 63 kVA en-fase transformator for Hydro Magnesium. Foto: Finn Halvorsen

– Store deler av vårt produktsortiment består av standardprodukter. Det er derfor helt avgjørende å ha så store serier som mulig. Dette segmentet av den europeiske transformatorbransjen er dessuten preget av mange og små bedrifter. Forholdene ligger derfor godt til rette for oppkjøp for en markedsaktør med solid finansiell støtte i ryggen. Strategien er derfor både riktig og nødvendig, sier konsernsjef Asle Braathen Tandberg.

Før Ferd gikk inn på eiersiden, var bedriften eid av de ansatte. Tandberg og tidligere majoritetseier Åge Andersen har fortsatt en aksjepost på til sammen 15 prosent.Lang historie

Selskapet ble etablert i 1925 under navnet Norsk Radiotelefon og Telegraf AS, som ble endret til Noratel AS i 1956. Samtidig ble fokus rettet mot produksjon og distribusjon av transformatorer og strømforsyninger. Frem til 1990 var hele selskapets virksomhet knyttet til det norske markedet.

Bedriften gikk meget godt, og man ønsket å etablere fotfeste også i de andre skandinaviske landene. Noratel kjøpte blant annet det danske selskapet Lübcke i 1991 som allerede hadde etablert leieproduksjon i Polen.

– Slik startet vår produksjonsvirksomhet i Polen. Den er i dag etablert som et heleid datterselskap, sier Tandberg.

Dermed har Noratel fått en gradvis overgang til polsk produksjon. Miljøet rundt fabrikken i Hokksund har dermed ikke opplevd utflaggingen som et problem. Tandberg ser heller ikke bort fra at det etter hvert kan bli aktuelt å etablere produksjon i Østen dersom vekst og volumøkning går etter planen.

– Vi er fortsatt rundt 40 ansatte ved hovedkontoret i Hokksund. Produksjonen av spesialtransformatorer til det norske markedet, blant annet til skip og offshore anvendelser, foregår fortsatt her. I tillegg kjøpte vi Elektrisk Spoleindustri på Årnes fra ABB i 1996. Der er produksjonen flyttet til Estland. Men på Noratel Hamar, tidligere Ulveco, har vi fortsatt produksjon, sier Tandberg. Fabrikken i Polen tar seg først og fremst av de standardprodukter som stammer fra Noratels bedriftsoppkjøp i Sverige, Danmark og Finland.Europeisk konsern

Noratel har etablert seg som et europeisk konsern med til sammen 400 ansatte fordelt på 11 selskaper i syv land. Omsetningen i 2004 var ca 300 millioner kroner med et driftsresultat på ca. 25 millioner kroner. Rundt 75 prosent av omsetningen stammer fra leveranser utenfor Norge.

– Vi er i dag markedsleder i Skandinavia innen vårt markedssegment og har et av Europas bredeste produktspekter innen tørrisolerte transformatorer og strømforsyninger. Produktene spenner fra små viklede spoler for mønsterkortmontering til trefase transformatorer opp til 5 MVA. Men kjerneområdet ligger fra 20 VA til 3000 kVA, sier Tandberg. Ved siden av det skandinaviske marked, er Tyskland, Sveits, Østerrike og Nederland viktige markeder.

– Vi ser dessuten store muligheter i det polske markedet etter at de ble EU-medlem. Foreløpig har vi små markedsandeler der, men vi tror disse vil øke betydelig etter hvert som EU-normene også gjør seg gjeldende i Polen. Og det er jo ikke noe ulempe at vi allerede har produksjon der, sier Tandberg.

Les mer om: