Tok 8 år og 14 millioner kroner å lage - kan spare oljenæringen for hundrevis av millioner

Sintefs drømmerigg skal løse oljegåter.

Tok 8 år og 14 millioner kroner å lage - kan spare oljenæringen for hundrevis av millioner
Lars Erik Walle (t.v.) og Jørn Fredrik Stenebråten med Polyax-rock-riggen installert i lokalet i Trondheim. Thor Nielsen

Sintef har investert 14 millioner kroner i det som kan være verdens mest avanserte rigg for å avsløre bergartenes hemmeligheter.