SAMFERDSEL

Tog på solceller

Italienerne har allerede spart atmosfæren for en god del kulldioksid.

De fleste land har elektrisk drevne tog. Det betyr for manges vedkommende at strømmen kommer fra kullfyrte og andre forurensende kraftverk. Solcelledrift av tog er derfor et miljøvennlig alternativ og får midler fra EUs miljøprogram.

Fem passasjertogsett, tre godsvogner, et el-lokomotiv og et diesellok har i to år testet drift med solcellepanel på taket koblet til batterier. Solcellemodulene er i amorf-silicium, som skal være spesielt godt egnet for kurvede flater, skriver Ingeniøren.

Fra juli i fjor til september i år genererte solcellepanelene 450 kWh til togenes drift. Det sparte miljøet for 450 kilo CO2.

Under stans, kan solcellene og batteriene forsyne togene med nok strøm til å holde lys og aircondition gående.

Dersom 10.000 togvogner utstyres med solceller, vil lufta spares for utslipp av 8.212 tonn CO2 i løpet av et år.

Det er det italienske togselskapet Trenitalia som står for testene. Selskapet og EU skyter inn ca. fem millioner kroner hver i prosjektet.