DOKTORGRADER

Tofasestrømning

Arbeidet har gitt kunnskap som kan komme til nytte i oljeproduksjon. Knudsen disputerer ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU.

I arbeidet er det benyttet en modell på porenivå hvor det er lagt vekt på å få fram samspillet mellom viskøse krefter i væskene og de kapillære kreftene mellom væskene. Oppgaven er i sin helhet basert på numeriske beregninger.

En særlig numerisk teknikk er for første gang benyttet for å fremskaffe gjennomsnittlige transportegenskaper for de to væskene. Modellen har gjort det mulig på en enkel måte å studere effekten av å variere flere fysiske parametre i slike strømningssystemer. Dette har gitt ny innsikt av generell karakter. Basert på de numeriske undersøkelsene foreslår Knudsen også en allmenngyldig sammenheng mellom trykk og strømingsrater i form av en differensialligning.

Resultatene i arbeidet vil være en utfordring til eksperimentalister i fagfeltet. Det er et viktig arbeid å søke å bekrefte eller avkrefte resultatene eksperimentelt.

Avhandlingen har tittelen «A numerical study of steady-state two-phase flow in porous media / Numeriske studier av stasjonær strømning av to faser i porøse medier». Arbeidet er utført ved Institutt for fysikk, NTNU, med professor Alex Hansen som veileder. Arbeidet er finansiert av VISTA, et grunnforskningssamarbeid mellom Det Norske Videnskaps-Akademi og Statoil.

Henning Arendt Knudsen er sivilingeniør (1998) fra Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk, NTNU. Han er ansatt som post doc ved Gerhard-Mercator-Universität Duisburg i Tyskland.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.