OLJE OG GASS

Tilsyn snakket med Goliat-arbeidere: «Flere uttrykte manglende tillit til den faglige kvaliteten»

Fant en rekke feil.

Goliat flyteren klargjøres i Barentshavet.
Goliat flyteren klargjøres i Barentshavet. Bilde: Eni Norge

Et revisjonsteam fra Petroleumstilsynet var ute på Goliat FPSO i Barentshavet fra 7. til 10. september for å sjekke det elektriske anlegget på flyteren. De fant tilsammen ni brudd på regelverket.

Tilsynet fant blant annet at feil var rettet på papiret, uten å ha blitt rettet fysisk på Goliat.

Ptil ble fortalt at «feil og mangler som var blitt påpekt tidligere var lukket og ferdigstilt i styringssystemet (...) uten at nødvendige korrigerende tiltak var fysisk utført i anlegget» på Goliat.

«Flere uttrykte manglende tillit til den faglige kvaliteten ved ferdigstillelsesprosessen», skriver Ptil i rapporten.

Les også: Ny gigantsprekk for norske Korea-prosjekter

– Ikke tilstrekkelig oversikt

Ptil avdekket til sammen ni avvik fra regelverkets krav og åtte forbedringspunkter. Tilsynet publiserte revisjonsrapporten mandag.

Petroleumstilsynet oppsummerer også med at Eni Norge i september ikke hadde tilstrekkelig oversikt over gjenstående arbeid på flyteren.

«Basert på observasjoner, samtaler og mottatt informasjon er det vårt inntrykk at Eni på tidspunktet for tilsynet ikke hadde tilstrekkelig oversikt over omfanget av utestående arbeid forbundet med ferdigstillelse av det elektriske anlegget», skriver Ptil i tilsynsrapporten.

– Uisolerte kabler

Myndighetene påpekte også manglende oppfølging av krav til kontroll med tennkilder som kan antenne eksplosjonsfarlig gass.

Revisjonslaget fra Ptil fant blant bruk av elektrisk utstyr uten ATEX-sertifisering i eksplosjonsfarlig område. Det kreves denne sertifiseringen på elektrisk utstyr som skal brukes i eksplosjonsfarlig område.

«Eni har også selv avdekket flere spenningssatte kabler som ligger uisolert på kabelgater i eksplosjonsfarlige områder», skriver Petroleumstilsynet.

Ptil fant også at spenningsførende ledere var teipet sammen i boligkvarterer på flyteren. De legger til at Eni da allerede hadde begynt arbeidet med å utbedre feil ved de elektriske installasjonene i boligkvarteret.

– Manglende vedlikehold

Eni har også måttet bytte ut utstyr på Goliat etter den kom til Norge på grunn av manglende vedlikehold og eller preservering.

Flere fortalte Ptil at «det har vært store mangler både ved vedlikehold og preservering av utstyr under utbyggingsfasen»,  ifølge rapporten.

Les hele rapporten fra Ptil her (ekstern lenke).

Start så snart som mulig

Kommunikasjonsdirektør Andreas Wulff i Eni Norge forteller at det elektriske anlegget ikke var ferdigstilt da tilsynet ble gjennomført 7. til 10. september.

– De fleste avvikene var kjent for Eni, og utbedringer var påbegynt eller planlagt utført. Det foreligger en definert plan for lukking av avvikene og arbeid med dette pågår, skriver Wulff til Teknisk Ukeblad.

Han forteller at Eni Norge arbeider med et formelt tilsvar til Ptil og at det derfor ikke er naturlig å kommenterer enkeltpunktene i rapporten før Ptil har mottatt deres formelle svar.

Selskapet har som mål å starte produksjonen så snart som mulig på Goliat-feltet.

– Målet er oppstart så snart det lar seg gjøre, men vi vil bruke den nødvendige tiden som skal til for å komme i produksjon på en sikker måte og i henhold til de kvalitetskrav og -standarder som forventes, forteller Wulff.

Les også: Norske oljeprosjekter har sprukket med over 200 milliarder på 14 år