IT

Tidsfristen kan ryke for den nasjonale strømdatabasen

Men Statnett får likevel skryt.

Arbeidet med Elhub byr på flere utfordringer underveis, ifølge en rapport fra DNV GL.
Arbeidet med Elhub byr på flere utfordringer underveis, ifølge en rapport fra DNV GL. Bilde: Colourbox

Elhub

 • Et dataknutepunkt som samler all informasjon om strømkundene ett uavhengig sted
 • På den måten skal det bli lettere for kundene å få tilgang til sine forbruksdata og skifte leverandør
 • For kraftleverandørene skal kundebehandlingen bli mer effektiv

Data som skal lagres

 • Strømforbruk time for time ved hvert av de 2,8 millioner målepunktene i Norge
 • Sundenes navn og adresse
 • Hvilket selskap som levere strøm til den enkelte kunde
 • Levering av strøm fra mikroproduksjon fra private
 • Lading av el-bil fra ladestasjon med egen måler
 • Hvert selskap skal som i dag samle inn denne informasjonen, men deretter sende den videre til Elhub-en

Oppstarten kan bli utsatt for den nasjonale databasen for alt forbruk av strøm, Elhub.

Basen blir kjernen for informasjon med innføring av smarte målere, AMS.

Planlagt oppstart i oktober 2016.

Les også: Kraftbransjen etablerer eget sikkerhetsselskap

Flytteprosess

Fare for forsinkelser skyldes:

 • Kvalitet på data
 • Overflytting av data (migrering)
 • For knapp tid til utvikling av løsningen
 • Hensyn til mange samarbeidspartnere, spesielt energiselskapene

Det kommer frem i en fersk rapport om fremdriften for og kvaliteten på arbeidet.

Den er laget av DNV GL og tar systematisk for seg ulike deler av Elhub-prosjektet, som fremdrift, migrasjon, drift av den ferdige løsningen, sikkerhet, kontraktsforhold og prosjektstyringen.

Skryt

På det siste feltet får Statnett pluss i boken for jobben som gjøres:

 • Styringen av prosjektet er godt håndtert.
 • Prosjektdirektør ansees som dedikert og dyktig
 • Prosjektressursene er kompetente

I det hele tatt er prosjektet godt styrt, det har dyktige ressurser og god dialog med bransjen.

Les også: Riksarkivaren sier nei til skylagring i utlandet

Fremdrift

Det er stor usikkerhet knyttet til om prosjektet kommer i mål til planlagt dato 1. oktober 2016, er den konkrete beskjeden i rapporten.

Usikkerheten er knyttet til datakvalitet, migrering og mange interessenter. Utviklingstiden som ligger i planen er også kort, heter det.

Rapporten støtter seg til Statnetts egen gjennomgang, der planen for å komme i mål i oktober 2016 er et «best case».

Med andre ord vil fristen holde kun hvis alt går på skinner.

Her støtter man seg også til Norges Vassdrags og Energidirektorats (NVE) vurdering i en høringsuttalelse. Her beskrives Elhub som et stort og komplisert it-prosjekt med samkjøring av mange aktører i utviklings- og driftsfasen.

– Det er derfor risiko for at tidspunktet for etablering blir forsinket i forhold til kravet om at det skal settes i drift innen 1. oktober 2016. Det kan være nødvendig å utsette tidsfristen, skriver NVE.

Les også: Norske Simula skal lede fire store forskningsprosjekter i Europa

Rapporten viser at Elhub-prosjektet må være obs på flere punkter, men at det ikke er noen røde varselsignaler. DNV GL

Data

Nettselskapene og kraftleverandørene blir pålagt å gjøre sine data om målere og forbruk tilgjengelig i Elhub.

Her er det usikkert om de blir klare i tide. Det handler om blant annet om at disse virksomhetene har nok it-ressurser til jobben. Statnett sitter imidlertid ikke på gjerdet og ser an hvordan det går, men fôrer nettselskapene med informasjon.

Planen er at alle selskapene skal være med fra dag én. Da varsler KS-rapporten fare for at noen få etternølere som ikke har fått migrert sine data, kan forsinke alt sammen.

De eksterne ekspertene anbefaler en unntaksløsning for disse. Da kan de jobbe på gamlemåten og få ekstra assistanse mens Elhub starter opp.

Les også: IT-leverandørene får ansvaret for dataløsningene i staten

Fødselsnummer

Datatilsynets uro for personvernet kan bli et kapittel for seg.

Strømkunden skal etter planen identifiseres med fødselsnummer, og data om forbruk skal lagres i tre år. Tilsynet mener behovet for dette ikke er godt nok begrunnet.

DNV GL stiller ikke spørsmålstegn ved kvaliteten på sikkerheten i dette.

Derimot kan en prosess for å få på plass en formell forskrift ende med en tidkrevende politisk behandling - enda et moment kan påvirke tidsfristen.

Uten oversikt

Prosjektdirektør Tor Bjarne Heiberg ser foreløpig ingen tegn til at tidsfristen skal ryke.

– Men det som innebærer en risiko er migrering av data og kvaliteten på denne informasjonen fra kraftleverandører og netteiere. Dette har vi ingen oversikt over nå, medgir han.

Det dreier seg om i hvilken grad navn, adresse og målepunktdata er koblet sammen korrekt. All denne informasjonen skal flyttes over i Elhub-en, som blir master - hoveddatabasen - for slike kundedata.

Her kan et lite antall feil gi store problemer.

– Vi har 2,8 millioner målepunkter i Norge. Hvis vi har én prosent feil, betyr det 28.000 tilfeller med feil grunnlagsdata i systemene. Det kan fort gi manuelt merarbeid ved flytting til ny strømleverandør, illustrerer Heiberg.

Den danske datahub-en opplevde slike problemer etter oppstarten for to år siden.

Her hjemme er det satt i gang et arbeid med å kvalitetssikre informasjonen.

Ifølge prosjektdirektør Tor Bjarne Heiberg er den største utfordringen med Elhub å flytte data fra bransjens egne databaser over til den nye. Espen Zachariassen

Flere feil

– Hva med skepsisen til fødselsnumre?

– Det betyr ingen ting for tidsfristen. Hvis vi må droppe dette som identifisering av strømkunder, betyr det at vi må kombinere navn og fødselsdato som i dag. Mens systemet vil oppdage feil inntasting av et fødselsnummer, vil det ikke oppdage at et navn staves feil. Det gir dårligere kvalitet og åpner for flere feil, som igjen vil gå utover personvernet, svarer prosjektdirektøren.

– Hvilke konsekvenser får det hvis tidsfristen ryker - vil det ramme utrullingen av de smarte målerne som skal være klart i 2019?

– Fristen første oktober 2016 er fastsatt av NVE, og den forholder vi oss til. Så langt har det gått etter planen. Skulle det ikke holde, vil det ikke få noen praktiske konsekvenser for utrullingen av smarte målere, sier Heiberg.

Les også:

Svensk vindkraft produserte like mye som fire kjernereaktorer

Gigantbatteri kan erstatte dyr kraftlinje til Nyhamna

Dette huset produserer nok strøm til å lade elbilen og varme svømmebassenget  

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.