NYHETER_BYGG

Tester gjenbruk i vei

GJENBRUK: På E6 strekning Klemetsrud - Assurtjern sør for Oslo, er påkjøringsrampen til E6 blitt et stort feltforsøk med gjenbruksmaterialer i vei. FOTO: OSLO VEI
GJENBRUK: På E6 strekning Klemetsrud - Assurtjern sør for Oslo, er påkjøringsrampen til E6 blitt et stort feltforsøk med gjenbruksmaterialer i vei. FOTO: OSLO VEI

Påkjøringsrampen til E6 Klemetsrud - Assurtjer fra kontrollplassen ved Oslos grense blitt arena for et stort feltforsøk med gjenbruksmaterialer i vei.

Under veidekket ligger et prøvefelt med ulike gjenbruksmasser.

Det dreier seg dels om et felt med rivemasser basert på betong fra det gamle veidekket, dels et felt med skumglass som er lagt ut for testing. I tillegg er det lagt ut et referansefelt med stein, ifølge Gjenbruks-prosjektleder Gordana Petkovic i Statens Vegvesen.

Feltene overvåkes av sensorer som skal verifisere de laboratoriedata en har om disse materialene.

PH i avrenningsvannet og vannets temperatur blir kontinuerlig overvåket. Dette skal forenkle tolkingen av de kjemiske analyser som tas, av vannet som samles under prøvefeltene.

Prøvestrekningen blir en viktig observasjonspost for doktorgradsarbeidet til Christian John Engelsen. Hans arbeid utføres innenfor Gjenbruksprosjektets rammer.

Engelsen er med på å utarbeide modeller for miljørisikovurdering av gjenbruksmasser i veibygging.Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.