KRAFT

Tester CO2-fjerning i Stockholm

Bilde: Fortum

Sargas har vanskeligheter med å overbevise norsk ekspertise.

Muligens skyldes dette at teknologien er utviklet i samarbed med Kungliga Tekniske Högskolen i Stockholm og Siemens.

I Norge planlegger selskapet to anlegg for CO 2-rensing, et 100 MW gasskraftverk i Hammerfest og et kullfyrt 400 MW kraftverk på Husnes.

Trykk

Värtaverket i Stockholm er et såkalt PFBC anlegg (Pressurized Fluidized Bed Combustion).

Kraften genereres via en trykksatt forbrenning av kull i en kjele som lager overopphetet damp som driver en dampturbin.

Selve trykkesetting av kjelen gjøres via en turbolader som omgjør varmeenergi til mekanisk energi. Denne turboladeren er også tilknyttet en generator.Uten skadelig restavfall

- Den CO 2-innfangingen som skal demonstreres er spesielt interessant for innfanging av CO 2 i røykgasser etter trykksatt forbrenning, uttaler Eva-Katrin Lindman, ansvarlig for Forskning og Utvikling i Fortum Värme. Värtaverkets kullfyrte PFCB-varmekraftverk baserer seg på trykksatt forbrenning og kan vise til meget miljøvennlig driftsresultater for øvrig. Nå går vi et steg videre med studier av forutsetningene for CO 2-innfanging.

Prosjektets hensikt er å verifisere Sargas’ unike teknikk for innfanging av CO 2 fra røykgasser etter trykksatt forbrenning gjennom vasking med kalsiumkarbonater som absorbent. Fordelen med bruk av kalsiumkarbonat som absorbent er at restproduktet ikke gir skadelige miljøgifter, hv9ilket er tilfelle med flytende aminrensing.Lønnsom produksjon av CO 2-fri elkraft

– Mer enn 40 % av all elektrisitet i verden i dag kommer fra kullkraftverk. Det finnes mange ganger så store kullforekomster i verden som forekomster av naturgass. Utvinningskostnadene er rimeligere enn for naturgass, og den betydelig lavere kullprisen muliggjør lønnsom produksjon av rimelig elkraft inkludert CO 2-innfanging, understreker Henrik Fleischer, administrerende direktør i Sargas.

Etter hva TU erfarer har Sargas også fått betydelig oppmerksomhet i USA, som satser for fullt mot rent kull for kraftproduksjonen. Sargas CO 2-rensemetode skal presenteres for de amerikaske miljøne i nær fremtid. Fordelen ved å gå til USA er at der finnes vilje til å bruke penger på ny teknologi.Bygges i Norge

Renseløsning Sargas har utviklet og patentert er basert på velprøvde, standard industrikomponenter. Anlegget er nå under bygging i Norge og kommer i containere til Värtaverket for oppkobling i mai og gjennom sommeren. Selve demonstrasjonsfasen er planlagt gjennomført i løpet av fire uker tidlig på høsten i år.

CO2- rensing - ikke hyllevare

Første gasskraftverk med CO2-håndtering

CO<sub>2</sub>-fritt i Hammerfest

Løser CO<sub>2</sub>-dilemmaetLøser CO2-dilemmaet

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.