IKT

Telenor sparker for deg

Telenor skriver i en pressemelding at Telenor Plus skal bli mer effektive og samordne aktivitetene. I dette arbeidet ryker 251 stillinger.

Telenor skyver hensynet til kundene foran egen profitt når kuttene skal begrunnes. Slik lyder det i pressemeldingen: "Målet med omstillingen i Telenor Plus er å gi et enda bedre tilbud til telefoni-, Internett- og tv-kunder i Norden."

Publikum skal altså få bedre produkter og service når Telenor Plus kvitter seg med 251 stillinger i denne omgangen. Totalt blir det 1500 stillinger i løpet relativt kort tid. Nedbemanningen inngår i Telenor-konsernets store Delta 4-prosjekt, der kostnader skal kuttes med fire milliarder kroner.

Administrerende direktør Stig Eide Sivertsen i Telenor Plus sier, ifølge en pressemelding, at Telenor-folket skal bli lurere: "I Telenor Plus skal vi samordne innsatsen slik at det kommer kundene til gode. Vi skal koordinere fagmiljøer og kompetanse, drive mer effektivt og tilrettelegge for smartere måter å jobbe på."

Telenor Plus framholder at selskapet i dag består av en sammensatt organisasjonsstruktur og mange aksjeselskaper. Omstillingen skal gi en forenklet struktur og en slankere og mer markedsrettet organisasjon.

Selskapet skal samordne Markedskommunikasjon og IT- og personalvirksomheten. Den nordiske TV-virksomheten skal samles under merkenavnet Canal Digital for å hente ut synergier og sikre lønnsomhet. De tekniske TV-miljøene samordnes under merkenavnet Zonavi, som blir et datterselskap i Canal Digital.

Telenor tilbyr sluttpakker og vil hjelpe de "fristilte" til å skaffe nye jobber. Telenor Plus har satt som mål at ingen skal sies opp, men utelukker det heller ikke. Telenor Plus har i dag om lag 2800 ansatte.

I Telenor-konsernet foregår det kostnadsreduserende prosesser flere steder. Med nedbemanningene i Telenor Plus er det varslet vel 1500 overtallige hittil i år.

Slik forklarer Telenor Delta 4:
"Konsernprosjektet Delta 4 har som mål å styrke lønnsomheten gjennom å redusere kostnadene med brutto fire milliarder kroner innen utgangen av 2004 sammenlignet med 2001.

Delta 4 har seks fokusområder, der synergier og innsparinger på tvers av alle forretningsområdene skal realiseres innen innkjøp, økonomi, kundefront, informasjonssystemer, stabs- og støtteapparatet og nettstruktur og drift. Det er også forventet betydelige ikke personalrelaterte innsparinger i 2003 og 2004, blant annet knyttet til innkjøp, nettstruktur og it-systemer. Etter tredje kvartal er de samlede innsparingene rundt 700 millioner kroner. Ved utgangen av 2002 er kostnadsreduksjonene forventet å bli rundt en milliard kroner."

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.