IKT

Telenor-kniv på strupen

De utvalgte får frist fram til 6. januar med å si ja eller nei til sluttpakke. Telenor Mobil har i dag 1600 ansatte, mens skal kutte kostnader og ansatte for å øke lønnsomheten. Kutte- og profitt-prosessen har fått kodenavnet Delta 4.

Telenors kraftige vekst de siste ti år - som muliggjorde børsnotering på begge sider av Atlanteren, har ikke bare skapt muskler, men også unødvendig flesk. Suksessfaktoren - sett med aksjeeier-øyne - er nå blitt årsaken til at de ansatte må unngjelde.

I en pressemelding fra Telenor Mobil heter dette: "Telenor Mobil har vært gjennom en kraftig vekstperiode de siste ti årene. Dette har krevd store ressurser og fokus på vekst og utvikling. Perioden med kraftig abonnementsøkning er nå over, og økningen i inntekter fra SMS og andre mobile tjenester flater også ut. Vekstfasen er erstattet med en mer normalisert driftsfase. Dette gjør at Telenor Mobils kostnadsnivå er blitt for høyt, med overkapasitet på bemanningssiden."

Mobil-sjef Ingvild Myhre sier at det ikke er med lett hjerte hun sier opp folk.

- Det er smertefullt å måtte gå til nedbemanninger i et selskap med så mange høyt kvalifiserte medarbeidere som har bidratt til Telenor Mobils suksess. Men når vekstkurven på inntektssiden nå er brutt, må også kostnadskurven brytes tilsvarende. Vi har foretatt kraftige reduksjoner i alle andre utgifter, men kommer dessverre ikke utenom en reduksjon også av antallet tilsatte, sier hun.

Men det er ikke bare mobil-virksomheten som får unngjelde for overdådig vekst.

Parallelt med kutt i telenor Mobil, foregår kostnadsreduserende prosesser flere steder i Telenor-systemet. Før nedbemanningene i Telenor Mobil er det varslet vel 1000 overtallige hittil i år, hovedsakelig innen Teleservice, Kundeservice og Divisjon Driftstjenester i Telenor Business Solutions. Overtallige blir tilbudt hjelp til å finne alternativt arbeid i eller utenfor Telenor, og kan få tilbud om sluttpakker.

Telenor skriver i pressemeldingen at innsparingene etter første halvår er på ca. 400 millioner kroner, og det er forventet en innsparing for hele året på rundt en milliard kroner. Målet er å ha redusert kostnadene med brutto fire milliarder kroner ved utgangen av 2004 sammenliknet med kostnadsbasen i 2001, heter det fra Telenor.

Innsparingsprogrammet Delta 4 er satt i gang for å styrke lønnsomheten i Telenor. Delta 4 har seks fokusområder, der synergier og innsparinger på tvers av alle forretningsområdene skal realiseres innen innkjøp, økonomi, kundefront, informasjonssystemer,

stabs- og støtteapparatet og nettstruktur og -drift. Det er også forventet betydelige ikke personalrelaterte innsparinger i 2003 og 2004, blant annet knyttet til innkjøp, nettstruktur og it-systemer.

179 av de 216 som berøres av nedbemanningen er stasjonert på Fornebu. De øvrige 37 fordeler seg med små antall på de fleste av Telenor Mobils øvrige 15 kontorer utenfor Oslo.

De medarbeiderne som får tilbud om sluttpakker vil ha endelig svarfrist 6. januar 2003.