Teknologisenteret Mongstad

Teknologisenteret er blitt verdens største på testing av CO2-fangst. Nå forlenger staten avtalen om driften

Men vil samtidig ha inn flere industrielle eiere.

Regjeringen og de tre industrielle eierne av Teknologisenteret Mongstad er enige om ny driftsavtale frem til 2023. I avtalen ligger også en plan om å prøve å få med flere industrielle eiere og å få ned kostnadene.
Regjeringen og de tre industrielle eierne av Teknologisenteret Mongstad er enige om ny driftsavtale frem til 2023. I avtalen ligger også en plan om å prøve å få med flere industrielle eiere og å få ned kostnadene. (Foto: Helge Hansen, Montag/TCM)

Men vil samtidig ha inn flere industrielle eiere.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Det ble ingen månelanding på Mongstad, men prosessen ble likevel ikke uten resultat. Det ble besluttet å satse på et teknologisenter for CO2-fangst, som i dag er blitt verdens største senter for testing og verifisering av CO2-fangstteknologier.

Teknologisenteret Mongstad (TCM) er i dag eid av staten og tre industrielle aktører, og har siden 2012 spilt en viktig rolle i å teste, verifisere og demonstrere en rekke CO2-fangstteknologier i industriell skala, og har høstet betydelig anerkjennelse fra hele aktører fra hele verden. 

I utgangspunktet går avtalen mellom staten og aktørene ut i august, men olje- og energiminister, Tina Bru, kan nå melde at regjeringen vil forlenge satsingen på CO2-fangstsenteret. 

– Jeg er veldig fornøyd, dette er en god nyhet. TCM er en viktig del av den norske satsingen på CO2-håndtering. Senteret bidrar sterkt til å utvikle ny teknologi vi trenger. Det er lite sannsynlig at vi kan bekjempe klimaendringene uten karbonfangst og -lagring, sier Bru til Teknisk Ukeblad. 

Les også

Økende internasjonal interesse 

Det er altså staten, gjennom Gassnova, og selskapene Equinor, Shell og Total som har kommet til enighet om en ny driftsavtale av TCM. Den gjeldende avtalen ville utløpe i august i år, og nå har regjeringen besluttet å forlenge denne ut 2023.

Bru forklarer at dette er noe regjeringen vil fortsette å være med på og drifte, blant annet fordi de ser en økende internasjonal interesse rundt teknologisenteret. Med en avtale på plass kan TCM videreføre dialogen og samarbeidet med disse aktørene for å fremme utviklingen av kostnadseffektiv fangstteknologi. 

Nylig ble det også vedtatt å bruke 30 millioner kroner på et tredje testområde på teknologisenteret, for å kunne teste andre løsninger for CO2-fangst enn det som er mulig i dag

– Dette er lyspunktet som kom ut av månelandingen på Mongstad. CO2-fangst er noe som har blitt pusha av noen få hele veien, og det har vært en del motstand mot det. Da er det ekstra trivelig at vi nå ser en internasjonal interesse som er mye større nå, enn hva den var på det tidspunktet TCM ble opprettet, påpeker olje- og energiministeren.  

Hun trekker blant annet frem samarbeidet med det amerikanske energidepartementet, som har gitt støtte til en rekke amerikanske selskaper. Totalt har de bevilget 40 millioner dollar siden 2018 til testing av CO2-fangstteknologi på Mongstad. 

Åtte amerikanske teknologier har enten allerede blitt testet ved TCM eller er lagt inn i planene framover.

Vil ha flere industrielle eiere

Samtidig jobbes det også med å få ned statens kostnader med TCM. Blant annet er det ønskelig å få inn nok en industriell eier i teknologisenteret. Ifølge Bru er de allerede i samtaler med en aktør, som sammen med de eksisterende industriaktørene, vil kunne ta statens eierandel ned fra 77,5 prosent til 65,2 prosent.

– Vi vil dele utgiftene vi har på flere aktører. Vi vet ikke om det vil gå i orden ennå, men dette jobbes det godt med, og det er interesse, påpeker Bru. 

Hvem det er kan hun ikke si noe om, ei heller når det forventes å være klart om en ny eier kommer inn. 

Håpet er likevel at de skal få med nye industrielle eiere allerede i august, ved oppstart av den nye driftsperioden. Samtidig jobbes det også på å ta ned kostnadene totalt sett. I tillegg til flere eiere, er økte bidrag fra testaktører, sponsorer for testkampanjer, kontinuerlig forbedring av driften og salg av spesifikke tjenester på blokka.

– Vi må ha en mest mulig effektiv drift. Målet er at teknologisenteret skal kunne driftes uten at staten har driftskostnader knyttet til det, poengterer Bru.

I statsbudsjettet for i år er det lagt inn kostnader på 143 millioner kroner. Hvor mye regjeringen planlegger at staten skal bidra med til TCM i den nye avtalen, kan hun ikke gå ut med før revidert nasjonalbudsjett legges frem. 

Les også

Kommentarer (2)

Kommentarer (2)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå