DOKTORGRADER

Teknologioverføringer og økonomisk vekst i Thailand

Som del av den østasiatiske suksessen har Thailand hatt en gjennomsnittlig vekstrate på nesten 8 prosent fra 1960 og frem til den nylige krisen. Det er vanskelig å forstå hvordan landet har klart å holde seg over en realistisk langsiktsvekstrate og over verdensgjennomsnittet i en så lang periode. Produktivitetsvekst har stått sentralt, og bedriftsstudier viser betydelige teknologioverføringer fra utlandet. Vekstprosessen i Thailand har ikke vært preget av avansert industri, men av lavteknologisk arbeidsintensiv produksjon.

Avhandlingen studerer betydningen av teknologioverføringer for samlet økonomisk vekst, og vektlegger tre sentrale mekanismer. Mens en debatt i litteraturen er hvorvidt store investeringer eller høy produktivitetsvekst er kilden til Thailands vedvarende høye vekst, ser Stokke på samspillet mellom teknologioverføringer og investeringer. Videre vektlegger hun eksportsektorens viktige rolle som drivkraft bak læring fra utlandet, med positive ringvirkninger for resten av innenlandsk økonomi. Avhandlingen viser til slutt hvordan land kan havne i fattigdomsfeller som følge av mangel på teknologioverføringer fra utlandet kombinert med lavt innenlandsk utdanningsnivå.

Prosjektet inngår i en stor litteratur om å forstå vekst, og avhandlingen bidrar til å klargjøre kilder til produktivitetsvekst. Politikkimplikasjonen fra analysen er å ikke beskytte innenlandsk industri, men la industrien lære av utlandet. Denne vekststrategien forutsetter stabilitet og gode rammebetingelser, slik at industrien kan være konkurransedyktig.

Avhandlingen har tittelen «Intertemporal growth analysis of Thailand: General equilibrium models with endogenous productivity dynamics / Intertemporær vekstanalyse av Thailand: Generelle likevektsmodeller med endogen produktivitetsdynamikk». Arbeidet er utført ved Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU, med professor Jørn Rattsø som veileder. Det er finansiert av Norges forskningsråd og NTNU.

Hildegunn Ekroll Stokke er cand.polit. (2000) fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet, NTNU, og disputerte for graden dr.polit. 17. mars. Hun er ansatt som post doc ved Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.