– Teknologer er for tallfokuserte

Paul Moxnes, professor i organisasjonspsykologi ved Handelshøyskolen BI, er inne på de samme tankene som Adrian Furnham.

– Som toppsjef kan du ta beslutninger som får konsekvenser for økonomien til virksomheten. Dette motiverer økonomer. For teknologer er det mer motiverende å fatte beslutninger knyttet til faglige spørsmål, sier professoren.

Han er likevel uenig i at teknologer ikke bør bli ledere.

– Økonomene er ikke bedre ledere. Ofte er de for opptatt av budsjettene og bunnlinja. Jeg vil ha flere sivilingeniører i topplederposisjoner, sier Moxnes.

Bakgrunn: – Teknologer kan ikke lede