SAMFUNN

Teknoframskritt i Florida-valg

Av naturlige årsaker er Florida valgt som arena for denne nettbaserte stemmemaskinen du kan se på videoklippet.

Det var her broren til George W. Bush var guvernør - og fortsatt er - og var med på å fravriste Al Gore valgseieren. Av mange er det kalt århundrets stemmeran.

Jeb Bush står kanskje bak denne varianten av stememaskin med slagordet: Hvordan teknologien kan brukes til menneskehetens beste!