Tekna: Nedbemanningen i oljesektoren øker

Tekna-medlemmer melder om flere bedrifter som vurderer å kutte antall ansatte.

Tekna: Nedbemanningen i oljesektoren øker
Ansatte i oljenæringen melder om økning i faktiske eller planlagte nedbemanninger selv om koronakrisen er i ferd med å avta og oljeprisen er på vei opp. Foto: Ole Jørgen Bratland / Equinor

Til tross for fallende koronasmitte og økte oljepriser melder Tekna-medlemmer om økt nedbemanning i oljesektoren.

I en undersøkelse Tekna har gjennomført blant egne tillitsvalgte i privat sektor kommer det fram at flere bedrifter i oljebransjen har iverksatt eller vurderer nedbemanning nå enn i en tilsvarende undersøkelse i mars.

Blant alle de spurte i undersøkelsen svarer 45 prosent at virksomheten de jobber i har iverksatt nedbemanninger eller at den vurderer det. For oljenæringen er derimot det tilsvarende tallet 69 prosent, en økning på 11 prosent på to måneder.

– Mer alvorlig

– Vi ser at nedbemanningsaktiviteten øker, og 34 prosent av de tillitsvalgte i oljeindustrien rapporterer nå at det vurderes eller er iverksatt nedbemanninger. Situasjonen er derfor blitt mer alvorlig i sektoren siden april på tross av stigende oljepriser. Vi vet fra forrige krise at stopp i oljesektoren også skaper store ringvirkninger i resten av næringslivet, sier president Lise Lyngsnes Randeberg i Tekna.

Hun håper nå at regjeringen vil se på tiltak som kan bidra til å øke aktiviteten – både på kort og lang sikt.

I alt 56 prosent av de 538 tillitsvalgte som ble bedt om det, svarte på undersøkelsen som ble gjennomført 25. og 26. mai som oppfølging fra tilsvarende undersøkelser i mars og april. Av de 303 som svarte, var 64 tillitsvalgte fra oljenæringen og representerte 9.925 av Teknas totalt 83.000 medlemmer.

Les også