NYHETER_BYGG

Tar tilbake fjorden

Tre ulike konsepter for hvordan Oslo skal bli en fjordby igjen, er presentert.

Felles for dem alle er at de krever fjorden tilbake til folket. Som en av forslagstillerne skriver:

Alle kan ikke bo ved sjøen, men hele befolkningen i Oslofjordregionen er deleiere i strandlinjen. Prioritering av de offentlige rom fjorden er en strategi for eierskap til fjordopplevelser for innlandet, for byfolk, for de besøkende¿¿.

Framfor kortsiktig fortjeneste for tomteeiere og utbyggere, prioriteres den langsiktige gevinst ved økt livskvalitet for hele byens befolkning.

Her er de tre - klikk for å se bildeserie:

1. Oslo Network

Sjøfronten er en sekvens av varierte nabolag med egen karakter og identitet.

2. Oslo Park

Sjøfronten brukes som arena for fysisk utfoldelse og events. Oslos image som den blå-grønne hovedstaden styrkes gjennom etablering av en internasjonal opplevelsespark på Fillipstad, multikulturell sone langs Vippetangen og en maritim park mellom øyene og Kongshavna

3. Oslo Large

Sjøfronten er utviklet med stor fokus på opplevelse, med forskning og utvikling, større institusjoner, variert næringsliv og høy og tett boligbebyggelse. Foreslår å bygge ut Fillipstad til en Energipark.

Tre fremtidsbilder skal visualisere ulike potensial ved dagens sjøfront. De ulike fremtidsbildene stilles ut på Fjordbykontoret på Langkaia fra 29. november.