OFFSHORE

Tapper verden for olje

KINA HAR RÅD: Veksten i Kinas økonomi og stadig økende bilpark, krever mer olje, og de har råd til å betale for den.
KINA HAR RÅD: Veksten i Kinas økonomi og stadig økende bilpark, krever mer olje, og de har råd til å betale for den. Bilde: Anders J. Steensen
Anders J. Steensen
3. apr. 2006 - 09:41

ASPO, The Association of Studies of Peak Oil, med dens leder Colin Campbell, hevder at verdens oljeproduksjon er over topp-punktet:

Det gjøres for få store nye funn, og funnraten, dvs at mengden i økte påviste oljereserver, er lavere enn forbruket.

En konsekvens av dette, dersom antagelsen stemmer, er at det ikke er mulig å øke oljeproduksjonen for å tilfredsstille det fremtidige behovet. Særlig veksten i Kina og India øker etterspørselen mer enn det er ressursgunnlag for.

Aspo hevder at unnraten er langt lavere enn de tallene som fremkommer fra oljeselskapene når de rapporterer om sine reserver. Årsaken til dette er at en stor andel av de økte reservene kommer fra oppjustering av eksisterende oljereserver.

Holdes disse utenom, er funnraten rundt 25 prosent av forbruket. Med andre ord brukes det langt mer olje enn det oljereservene økes, og reservene tappes.Ikke mulig å øke

Aage Torvanger som sitter i styret av ASPO, sa under et miniseminar i Polyteknisk Forening nylig, at i 2013 må vi produsere like mye olje fra nye felt, som fra de gamle. Noe han trodde ville være svært vanskelig.

– Jeg tror at vi har brukt opp mer en 50 prosent av verdens oljereserver. Derfor vil det være umulig å øke oljeproduksjonen, sier Torvanger. Han refererte til Hubberts kurve som sier at når 50 prosent er produsert i et oljereservoar, er det umulig å øke oljeproduksjonen fra feltet, uansett hvilke tiltak som settes inn. – Siden alle de største feltene er funnet og er kommet over toppen, vil det bli vanskelig å øke verdens oljeproduksjon, påpeker Torvanger.Tredobler forbruk

Det er den store veksten i oljeforbruket i Kina og India som gir grunn til bekymring. Før den eksplosive veksten i disse landene satte inn, var forbruksvekten i olje relativt lav, 1,2 - 1,4 prosent i året. Men med veksten i økonomiene i verdens to mest befolkede land, 40 prosent av jordens befolkning, så er etterspørselene etter olje blitt større.

Leif Magne Meling i Statoils internasjonale avdeling forteller at etterspørselen i Kina alene kommer til å øke med 200 prosent inntil 2020. – Da vil Kinas oljeforbruk komme på nivå med USA, som i dag forbruker 25 prosent av verdens olje, sier han.

En av årsakene til den store veksten er økningen i Kinas bilpark og transportbehov. I dag er det rundt 25 biler per 1000 innbyggere i Kina. I 2015 er det regnet med 65 biler per 1000 innbygger. – Da vil vi få probelemer med etterspørselen, understreker Meling. Til sammenlikning er det i USA rundt 800 biler per 1000 innbyger, for Vest-Europa er tallet ca 650.Forsyningssikkerheten i fare

Tidligere president i World Petroleum Congress, Eivald M. Q. Røren, mener at hovedutfordringen kommer til å være forsyningsikkerhet. Han leggger vekt på at landene, og da i særlig grad USA, men også EU, kommer til å finne løsninger som gir en bedre forsyningsikkerhet enn dagens import av olje fra Midt-Østen. Den teknologiske utviklingen vil sørge for at gapet mellom etterspørselen og oljeproduksjon kommer til å dekkes av alternative drivstoffer. – Men det betinger at oljeprisen holdes på et høyt nivå. For verdens oljevhengighet har kommet av at energiprisene i lang tid har vært for lave, sier han.Oljeprofessor uenig

Professor i oljeøkonomi ved Handelshøgskolen BI, Øystein Noreng, tror ikke at vi har nådd oljetoppen. Han viser til at det er boret svært få letebrønner og er gjort lite seismikk i Midt-Østen. – Jeg tror det finnes langt mer olje i Midt-Østen enn det vi hittil har trodd. Det gjelder ikke bare rundt den persiske Golfen, men ogå i andre land som kan knyttes til den arabaiske sfæren, sier han til TU.

Noreng er desto mer bekymret for at USA ikke er i stand til å kunne betale for oljen i fremtiden. USA har et gigantisk underskudd i sin handelsballanse. En stor del av dette er knyttet til oljeimporten. Kineserne derimot har store overskudd, og har råd til å kjøpe både olje og reserver i fremtiden. – For USA og den vestlige verden er utfordringen at de støste oljeressursene ikke ligger i hendene på de multinasjonale selskapene, men kontrolleres av nasjonale oljeselskaper. Med politisk ustabile forhold, er det forsyningsikkerheten som er utfordringen, sier professoren.