Svenske myndigheter matcher norsk støtte til svensk CO2-fangstprosjekt

Skal fange CO2 ved Preems raffineri i Lysekilen.

Svenske myndigheter matcher norsk støtte til svensk CO2-fangstprosjekt
Preems planer om et CO2-fangstanlegg ved raffineriet i Lysekil får støtte fra Gassnova gjennom Climit og beløpet blir matchet av svenske myndigheter- Foto: Patrik Johäll/Preem AB

Svenske myndigheter har besluttet å støtte CO2-fangstprosjektet ved raffineriet til svenske Preem i Lysekil i Sverige. Fra før har prosjektet fått støtte fra det norske forskningsfondet Climit. Nå er det klart at svenske myndigheter nesten matcher beløpet fra Gassnova-fondet.