Svensk kjernekraft: Oskarshamn 2 ute

Svensk kjernekraft: Oskarshamn 2 ute
LAVERE EFFEKT: OKG har planer om å øke effekten på Oskarshamn 2 fra 638 til 806 MW i 2013. Derfor satte den inn nye større turbiner i 2009. Fram til da må man nå finne en provisorisk løsning.(Illustrasjonsbilde fra Oskarshamn 3) Bilde: OKG

Risikoen for turbinhavari tvinger reaktoren til å stå stille i en måned. Deretter får den kjøre med lavere effekt til mars 2013, skriver Ny Teknik. Det vil koste flere hundretalls millioner svenske kroner.

Turbinsvakheter

15. august ble Oskarshamn 2 stoppet for en inspeksjon av en lavtrykksturbin. Turbinen ble installert av produsenten Siemens i 2009, men et havari i en lignende turbin på et annet gasskombikraftverk hadde vist svakheter i konstruksjonen.

– De turbininspektioner som hittil har blitt gjennomført viser ingen defekter. Vi har likevel tatt en beslutning om å gjennomføre undersøkelser i tråd med turbinleverandørens anbefalinger. Målet er å minimere risikoen for produksjonsbortfall under vinter og for å forsikre oss om at det ikkke finnes noen feil, sier Ingemar Engkvist ved Oskarshamns kjernekraftverk (OKG) til Energinyheter.se.

Sveriges miljøvernminister: – Ingen ny æra for kjernekraft i Sverige

Sikkerhet

–  Turbinhaverier skal ikke kunne føre til direkte skader på sikkerhetssystemene, sier Klas Idehaag vid Strålsäkerhetsmyndigheten SSM til Ny Teknik.

Indirekte er de likevel av sikkerhetsmessig betydning gjennom at roterende deler av turbinen løsner og kan treffe oljesystem og føre til brann, forklarer han nærmere.

Ny reaktorstans driver strømprisene oppover

Dyrt

OKG, Oskarshamns kjernekraftverk, regner med at et døgn med mistet produksjon for Oskarshamn 2 koster sju millioner svenske kroner.

Stoppet fra 15 august till den ordinære stansen for blant annet brenselsbytte den 18. september, koster dermed 238 millioner svenske kroner.

Fossil energi tar flest liv

Oppgradering

Deretter kommer reaktoren til å gå med 80 megawatt lavere effekt til mars 2013, melder OKG til Nordpool. Totalkostnadene ifølge Ny Teknik kan komme på om lag en halv milliard svenske kroner brutto.

OKG har planer om å øke effekten på Oskarshamn 2 fra 638 til 806 MW i 2013. Derfor satte den inn nye større turbiner i 2009. Fram til da må man nå finne en provisorisk løsning, sier Henrik Eriksson ved OKG.

Svensk atomkraft hangler



Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.