OLJE OG GASS

Sveitsisk storbank vil gjerne hjelpe Erna med Statoil-salg

Forventninger om nedsalg med ny regjering.

Regjeringen vil redusere statens direkte eierskap i norsk økonomi.
Regjeringen vil redusere statens direkte eierskap i norsk økonomi. Bilde: Håkon Jacobsen

Den sveitsiske investeringsbanken UBS har nylig sendt et brev Olje- og energidepartementet der de ønsker å drøfte muligheter i forbindelse med et potensielt nedsalg av staten i Statoil.

I brevet innleder UBS med at det er forventninger om at den nye regjeringen vil vurdere å redusere det statlige eierskapet i flere norske selskaper, blant annet Statoil.

Les også: Eksperter mener staten bør selge seg ut av Statoil

Tidligste laget

Brevet er stilet til avdelingsdirektør Johan Alstad i Olje- og energidepartementet. Alstad er mannen som er satt til å forvalte statens eierinteresser i Statoil.

Teknisk Ukeblad har fått innsyn i brevet som UBS sendte Olje- og energidepartementet 1. oktober.

Investeringsbanken understreker at det kan være i tidligste laget for detaljerte diskusjoner med banker om dette emnet, men ønsker å vise interesse for å diskutere emnet og viser frem mulige evner til å ta hånd om et eventuelle transaksjoner.

UBS henviser videre til årlige toppscorer på Thomson Reuters årlige Extel-undersøkelse der analytikere, selskaper og fondsforvaltere evaluerer hverandre.

De henviser også til omfattende erfaring med å gi råd til europeiske myndigheter i privatiseringsprosesser og i børsintroduksjoner.

«Vi mener at USB vil være ekstremt velposisjonert til å assistere dere i forbindelse med Statoil og ser frem til å diskutere potensielle transaksjoner og våre kapasiteter med dere i større detalj ved anledning», skriver Mikkel Storm-Jensen, som er med på å lede UBS' investeringsbankvirksomhet i Norden.

Gammel kjenning

Olje- og energidepartementet er på ingen måte ukjent med UBS' tjenester.

Forgjengeren UBS Warburg var blant annet involvert da OED fikk råd før restruktureringen av statens eierskap i Statoil i 2001.

Det var UBS Warburg og Morgan Stanley Dean Witter som var hovedansvarlige for det internasjonale salget av Statoil-aksjer i 2001.

Les også: – Oljenæringen pælmer penger etter folk

Vil selge

I regjeringsplattformen heter det at «Regjeringen vil redusere statens direkte eierskap i norsk økonomi for å sikre maktspredning og styrke det private eierskapet», uten at de nevner noen konkrete selskaper. De varsler også at de skal legge frem en ny eierskapsmelding.

Samtidig slår plattformen fast at Norge fremdeles skal ha et betydelig statlig eierskap i «overskuelig framtid».

Signalene har vakt oppsikt også utenfor landets grenser.

Allerede i september meldte Bloomberg at Norge kan komme til å selge opp til 16 prosent av Statoil, etter at de borgerlige vant valget.

Les også: Søknad i grevens tid kan ha sikret Yme mot skattesmell

Normalt

Olje- og energidepartementet er ikke ukjent med denne typen henvendelser.

– Har det kommet flere slike henvendelser der Statoil blir nevnt i forbindelse med regjeringsskiftet?

– Ja , det har kommet og vil sannsynligvis  komme flere liknende henvendelser. Det er helt normalt at investeringsbanker/rådgivere henvender seg til ansvarlig eierdepartement når de mener, enten på grunnlag av offentlige dokumenter, uttalelser fra enkeltpolitikere eller spekulasjoner i media og lignende at det kan komme oppdrag de gjerne vil ta del i. OED håndterer jevnlig slike saker, forteller Håkon Smith-Isaksen, kommunikasjonsrådgiver i Olje- og energidepartementet.

– Dette blir behandlet på vanlig måte. Dersom det bes om møte med OED, vil et slikt møte bli holdt og eventuelt ytterligere informasjon mottas av departementet.  Departementet har ingen annen informasjon å gi tilbake enn den som er offentlig, sier han.

Tu.no har forsøkt å få en kommentar fra UBS, uten å lykkes.

Les også:

Her er Solberg-regjeringens realister

Her trengs det flere enn i oljebransjen

Nå mister de Statoil-ansatte fast kontorpult