IT

Superbredbånd til alle

Kraftig satsing på IKT preger regjeringsplattformen.

Høyre-leder Erna Solberg (t.h.) og Frp-leder Siv Jensen holder pressekonferanse på Sundvolden hotell mandag kveld, i forbindelse med regjeringsforhandlingene.De lover kraftig satsing på IKT.
Høyre-leder Erna Solberg (t.h.) og Frp-leder Siv Jensen holder pressekonferanse på Sundvolden hotell mandag kveld, i forbindelse med regjeringsforhandlingene.De lover kraftig satsing på IKT. Bilde: Scanpix

I regjeringsplattformen legger Høyre og Fremskrittspartiet opp til en storsatsing på informasjonsteknologi.

Strategien er at Norge skal utvikle seg til et kunnskapssamfunn. Arbeidskraften er dyr, så vi må bli gode på å jobbe smart når vi ikke kan konkurrere på pris.

Her danner it-kompetanse og tilgang til bredbånd grunnlaget for et mer konkurransedyktig næringsliv, mer kostnadseffektiv forvaltning, mer velferd og bedre helsetilbud.

Med andre ord er det en videreføring av Stoltenbergregjeringens strategi.

Milliardfondet

Her er hovedpunktene:

  • 100 milliarder kroner settes av på et fond til finansiering av infrastruktur. Det omfatter de  konvensjonelle områdene vei, jernbane og kollektivtrafikk, men også bredbånd. Fondet skal bygges opp over fem år, og avkastningen øremerkes disse formålene i statsbudsjettet.
  • Alle skal sikres tilgang til høyhastighets bredbånd, der målet er 100 Mbit/s.
  • Staten skal ha hånden på rattet i bredbåndsutbyggingen for at "alle skal få".
  • Offentlige it-løsninger skal fungere med en samordning mellom stat og kommune. Metoden er "koordinering" mellom de to, men partiene sier foreløpig lite om staten skal overstyre kommunene eller ikke.
  • Folk og bedrifter skal få ett ett felles system for innlogging for alle offentlige tjenester. Dette kan knyttes opp mot dagens systemer for innlogging i nettbanker.

Sterk styring

Ett av spørsmålene fremover er hvordan Erna Solberg & co velger å styre it-satsingen.

Både privat og offentlig sektor har sagt klart fr aom at de ønsker sterkere statlig styring.

Les mer: – Erna må ta kontroll over offentlig IT

Digitale blålys

Moderniseringen i Politiet har vært en hodepine fordi det ikke er blitt satt av regne penger.

Tidvis har det vært opp til hver enkelt politimester å avgjøre om de skal anskaffe ny patruljebil eller it-løsninger.

Nå varsler de blå-blå penger også til digitale blålys.

I plattformteksten heter det helt kort "Sikre finansieringen av ny IKT-plattform i politiet".

Det betyr i praksis 2,4 milliarder kroner over seks år.

Les mer: Nye it-løsninger for 2,4 milliarder

I helsesektoren ser det ut til å være en tilsvarende linje for det allerede påbegynte arbeidet med felles elektronisk pasientjournal.

I regjeringsplattformen heter det: "Sørge for et IKT-system som sikrer at alle sykehus kan kommunisere elektronisk og etablere en egen finansieringsordning for investeringene. Bedre tilgangen til helseopplysninger og helsetjenester via en pasientvennlig helseportal på nett."

Oppgjør med Sverige

Erna & co bruker flere linjer på personvern innenfor informasjonsteknologien.

Det meste av internettrafikken til og fra Norge går gjennom Sverige, som overvåker langt mer av nettrafikken enn vi gjør her på berget. Stadig flere krav om endringer har trolig bidratt til at den nye regjeringen lover et oppgjør med nabolandet.

Den lover å "Ta opp FRA-loven knyttet til det svenske forsvarets etterretningsvirksomhet med svenske myndigheter".

Innen personvern finner vi også følgende saker:

  • Personvern skal være en integrert del av utviklingen og anvendelsen av IKT i offentlige sektor på alle nivå.
  • Hver enkelt skal i størst mulig grad ha råderett over og eie opplysninger om oss selv. Slik kan den enkelte selv ta ansvar for sitt eget personvern.
  • Regjeringen skal føre det den kaller en offensiv ikt-politikk som tar personvern på alvor.
  • Den ønsker å sikre at uvedkommende ikke har tilgang til personsensitiv informasjon om inntekt og formue i skattelistene, og gi den enkelte opplysning om hvem som har bedt om innsyn.
  • Den skal innføre sporbarhet i offentlige registre for å forebygge og avdekke snoking i personopplysninger.

Her kan du lese hele regjeringsplattformen.

God start

Den første reaksjonen fra næringen er positiv.

- 100 Mbit/s til alle er veldig bra og viser at den påtroppende regjeringen har lyttet til IKT-Norges budskap gjennom flere år og er villige til å ta grep for fremtiden. Her må regjeringen vise handlekraft og sikre at det blir lettere og bygge ut gjennom bla å sikre en nasjonal graveforskrift og oppsett av antenner og master, sier Torgeir Waterhouse, direktør for internett og nye medier hos IKT Norge.

Han trekkerogså frem infrastrukturfondet.

- Dette blir også en test på evnen til å se fremover og ta på alvor at bredbånd er en samfunnskritisk infrastruktur. Målet om 100 Mbit/s viser at vi har nådd frem og at vi forventer at fondet også stiller opp for å nå målet, sier Waterhouse.

Les også:

DLD-millioner står ubrukt

Nav: Direktøren har sluttet, 100 medarbeidere er flyttet

Prøveprosjekt: Passasjerer kan filme taxiturer