Styrker seg i Golfen

Aker Maritime vil nå kjøpe ut partneren Peter Kiewit Sons’ Inc i det amerikanske offshoreverkstedet Aker Gulf Marine. Verkstedet er blant de ledende i USA offshoremarked. Kværner - som nå har levert offisielt tilbud på å åoverta Kaer Maritime, har ingenting imot kjøpet. Kværner har ikke selv lyktes å få godt fotfeste i USA.

Oppkjøpet styrker Aker Maritimes videre satsing i det sterkt voksende dypvannsmarkedet i Mexicogolfen og i Sør-Atlanteren.

Aker Gulf Marine har to moderne verksteder i henholdsvis Ingleside og Aransas Pass sør i Texas like nord for Corpus Christie. Begge har gunstig beliggenhet og er godt posisjonert i forhold til framtidige dypvannsutbygginger både i Mexicogolfen og internasjonalt.

Bedriften har i løpet av de siste årene systematisk forbedret sin produktivitet og sitt tilbud til kundene gjennom investeringer i områder, anlegg og utstyr. Særlig har bedriften investert i HMS-tiltak, og er anerkjent som en av USAs 200 mest miljøvennlige industribedrifter.

Aker Maritime har hatt et produktivt samarbeid med sin partner Kiewit og ledelsen og de ansatte i Aker Gulf Marine siden tidlig på nittitallet. Tidligere i sommer gjorde Kiewit det klart at de ønsket å avslutte partnerskapet. I den forbindelse, og i henhold til den opprinnelige avtalen mellom partene, hadde Aker Maritime valget om å selge sin andel på 51 prosent, eller kjøpe Kiewits andel på 49 prosent for USD 86 millioner (ca. 775 millioner kroner).

Aker Maritime vil overta Kiewits andel i Aker Gulf Marine senere i høst så snart kjøpet formelt er godkjent av amerikanske konkurransemyndigheter. Kjøpet vil bli lånefinansiert. Aker Maritime gjennomgår i disse dager tilbud fra flere banker og forventer at finansieringsopplegget vil være på plass om kort tid.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå