OFFSHORE

- Styrk Statoil før delprivatisering

31. okt. 2000 - 10:35

Norske Sivilingeniørers Forening (NIF) er kommet med en rekke anbefalinger om norsk oljevirksomhet.

– Statoil bør delprivatiseres for å få et mer forretningsmessig eierskap, blant annet som grunnlag for fremtidig internasjonal ekspansjon, konkluderer NIF.

I tillegg til operatøransvar for gasstransport og overtakelse av SDØE-andeler, er det en forutsetning for en vellykket delprivatisering av Statoil at selskapet får beholde ansvaret for å ivareta «rest-SDØE», mener NIF.

Også Hydro bør tilføres betydelige SDØE-andeler, ved et rettet salg, slik at selskapet kan gjennomføre sin strategi for å satse internasjonalt.

SDØE-andeler bør også tilbys øvrige operatører på norsk sokkel for å bidra til økt investeringslyst og lønnsomhet gjennom en mer effektiv eierstruktur. Forvaltningen av eierskapet til gjenværende SDØE-andeler, samt statens eierandeler i Statoil og Hydro, legges til egnede organer skilt fra den politiske styringen i departementene.

– Staten bør ikke gå inn i direkte økonomiske engasjementer (SDØE) i fremtidige utvinningstillatelser, fremholder NIF i sin anbefaling.

NIF er opptatt av at myndighetene sikrer norske og utenlandske operatører og leverandører på norsk sokkel likebehandling. Rammebetingelsene må endres slik at norsk sokkel blir konkurransedyktig, og tiltrekker seg norske og utenlandske investeringer.

– Det må stimuleres til økt konkurranse, samtidig som krav til helse, miljø og sikkerhet ivaretas, haleproduksjon og små felter blir lønnsomme, lete- og utbyggingsaktiviteter blir jevnere fordelt tidsmessig, og det stimuleres til fortsatt høy leteaktivitet, skriver NIF i sin anbefaling.

NIF mener videre at leverandørindustrien bør omstruktureres til større enheter, for å bli tunge internasjonale aktører basert på norsk teknologi, norsk ingeniørkompetanse og norsk innovasjonsevne. I denne sammenhengen mener NIF at den petroleumsrelaterte virksomheten blant annet i Kværner og Aker Maritime bør forenes.

Norske myndigheter må føre en politikk som skaper og videreutvikler norske teknologi- og kunnskapsfortrinn i petroleumsvirksomheten. Dette innebærer styrking av petroleumsrelatert forskning og utvikling – særlig på områder som dypvannsteknologi og undervannssystemer.

Videre bør båndene mellom bedrifter og forskningsinstitusjoner styrkes. Samarbeidsprogram bør etableres mellom aktører i petroleumsvirksomheten på områder som produktivitet, konkurransedyktighet, teknologi, kompetanse og internasjonalisering.

Erfaringene fra Norsok og Demo 2000 må nyttes aktivt. Olje- og energidepartementets Fokus-program for verdiskaping og konkurransedyktighet følges aktivt opp. Private og offentlige aktører sikrer at den intellektuelle kapitalen tas vare på under skiftende markedsforhold og strukturendringer, mener sivilingeniørenes organisasjon.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.