Styrk kommunene!

Styrk kommunene!
JUBALONG: Erna Solberg feiret seg selv og Høyre natt til tirsdag. Bilde: Scanpix

Etter den grusomme og helt ubegripelige terrortragedien 22. juli var det ikke overraskende at Arbeiderpartiet ville gjøre et godt kommunevalg, selv om et regjeringsparti som har hatt suksess i Stortingsvalg pleier å få seg en på kjeften i kommunevalget etterpå.

Erna Solberg ble valgets dronning både fordi hun har kapret stemmer fra en skadeskutt Siv Jensen og en sprikende regjeringskonstellasjon. Ap, Sp og SV framstår som et slitent partnerskap etter strid om Aksjonistene nekter å gi seg i Hardanger , Statoil har boreplaner klare for Lofoten og ny utsettelse av Klimameldingen utsatt .

Norges 429 kommuner er bærebjelken for lokalt demokrati. Den innsatsen som alle folkevalgte gjør på sin fritid uten godtgjørelse er undervurdert. Mange har forlatt politikken fordi velgerne har vist forakt.

Kommune-Norge har lenge slitt med dårlig økonomi, selv om Stoltenberg-regjeringen har økt sine overføringer. Problemet er at de statlige tilskuddene i for stor grad er bundet opp til nye investeringer, mens kommunene ønsker å stå friere når det gjelder investeringer i forhold til drift.

Nye krav om energieffektivisering og tiltak mot klimaendringer krever mer penger og faglige ressurser. Miljøvernminister Erik Solheim har for eksempel bedt samtlige norske kommuner om at de må endre sine reguleringsplaner og byggepolitikk for å forebygge skader på grunn av stadig mer nedbør.

Rapporten “Tilpassing til eit klima i endring”(NOU 2010:10) påviste et vedlikeholdsetterslep for offentlige bygninger, veier, kraftoverføring og vann- og kloakksystem. Den tar til orde for at man må få gjort noe med dagens infrastruktur før man kan begynne å forberede tiltak mot fremtidens klimaendringer.

En studie i regi av Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon(KS) har til og med tatt til orde for at byggestopp må vurderes som et aktuelt klimatilpasningstiltak.

Vellykkede kommunale prosjekter har sitt grunnlag i godt ingeniørarbeid. Ingeniørene utgjør selve nervesystemet når det gjelder oppgaver som vann, avløp, vei, renovasjon, kart, oppmåling og byggesaksbehandling.

Derfor er det meget alvorlig når mange små og fattige kommuner ikke får søkere til ingeniørstillinger. De best kvalifiserte velger privat sektor, mens kommunal sektor preges av forgubbing og tapt kompetanse.

Da Erna Solberg var kommunalminister i perioden 2001-2005, tok hun til orde for at Norge burde få 100 færre kommuner i løpet av 15 år. For 10 år siden var det 40 kommuner som utredet sammenslåing, i dag er det bare åtte.

Med flere Høyre-styrte kommuner bør det bli ny fart i debatten om sammenslåing. Regjeringen må tilby insentiver som åpner for sammenslåing eller samarbeid på tvers av grensene.

Les mer om: