KARRIERE

Studier bommer på bedriftenes behov

HØY ALDER: Også i Europa er strømnettet farlig nær slutten av sin levetid.
HØY ALDER: Også i Europa er strømnettet farlig nær slutten av sin levetid.Bilde: colourbox.com
Sigurd Aarvig
22. aug. 2007 - 07:04

Studier i energi og miljø er blant vinnerne ved årets søkning til høyere utdanning.

Direktør Ola H. Norderhaug ved energidivisjonen i Norconsult er imidlertid skeptisk til noen av studiene i energiteknologi som er etablert de siste årene.

– En del av studiene er tverrfaglige, og studentene får litt av hvert. Men det vi ofte trenger og av og til mangler, er fagutdanning i maskin, elektro og bygg, sier Norderhaug til Teknisk Ukeblad.

Ta solid fagutdanning

Norconsult har også behov for tverrfaglig kompetanse og prosjektledererfaring. Norderhaug råder likevel ungdom under utdanning til å bli god på ett fagområde først.

– Den generelle kompetansen får du over tid, gjennom å arbeide med prosjekter, sier han.

For tiden har Norconsult spesielt høy aktivitet innen vannkraft, olje og gass. Teknologer med erfaring fra ett av disse områdene kan lette skifte til et annet. Norderhaug anbefaler ikke for sterk satsing på smal utdanning i nye, fornybare energiformer selv om disse også vil komme for fullt i fremtiden.

– Tusenvis av vindkraftingeniører er kanskje ikke det vi trenger nå. Men har du en solid fagutdanning, kan du tilpasse den til vann, gass, bio eller andre energiformer, sier han.

Mangedoblet rekruttering

Medlemmene i Energibedriftenes Landsforening (EBL) rekrutterte i fjor om lag 900 medarbeidere mot om lag 50 i de foregående årene. Bedriftenes planer tilsier om lag samme antall eller flere i 2007.

– Vi har størst behov for sivilingeniører, som også er den gruppen med størst turnover og som det ifølge våre bedrifter er vanskeligst å rekruttere i dagens tøffe arbeidsmarked, sier seniorrådgiver Anne Thidemann i EBL.

«Sminker tilbudene»

– Satser høgskolene og universitetene for sterkt på nye og populære teknologistudier og for lite på basisfag som maskin, bygg og elektro?

– Jeg forstår at utdanning også er et marked, og at NTNU og andre utdanningsinstitusjoner «sminker» tidligere tilbud for å tiltrekke seg studenter. Det er også mange studieprogram å velge mellom, sier Thidemann.

Hun understreker imidlertid at bildet ikke er ensidig negativt.

– Flere energibedrifter samarbeider godt med NTNU og regionale høgskoler. Dette er med på å sikre fremtidig rekruttering og å styrke utdanningstilbudet innen bransjens tekniske kjerneområder.

Bransjestolthet

Energibedriftene konkurrerer med bygg-, leverandør- og konsulentbransjen om de samme teknologene. Thidemann regner med at denne situasjonen vil vedvare. Hun er likevel optimistisk med hensyn til rekrutteringen.

– «Våre» fag – bygg, energi og miljø – er nå blant vinnerne innen utdanning, og kvinneandelen er økende. Vi må vise bransjestolthet og trappe opp aktiviteten rettet mot NTNU, UMB og de regionale høgskolene som utdanner teknologer til energisektoren. Vinnerne i rekrutteringsmarkedet er de som greier å holde et kontinuerlig nærvær på lærestedene, sier hun.

Fortsatt vannkraft

Tiden for de store vannkraftutbygginger er forbi, uttalte Jens Stoltenberg for flere år siden. Thidemann mener uttalelsen bidro til å skape et inntrykk av en bransje med lav aktivitet. Hun tror uttalelsen kan ha bidratt til at få byggstudenter har valgt spesialisering mot energisektoren.

– Vi har nå høy aktivitet på kraftutbygging, rehabilitering og utbygging av det nye linjenettet. Dette budskapet må vi få ut til studenter og faglærere. Det gjelder å vise frem disse prosjektene og fortelle studentene hva de kan jobbe med de første årene etter utdanning, sier Anne Thidemann i EBL.

Søker i hele Norden

Agder Energi har i større grad begynt å utlyse ledige stillinger nasjonalt og til dels på nordisk nivå, fordi riktig kompetanse er vanskelig å få tak i innenfor egen region, opplyser informasjonssjef Realf Ottesen i Agder Energi.

– For eksempel er vindkraftkompetanse lite utviklet i Norge, og vi retter derfor blikket mot Danmark. Flere av datterselskapene våre kommer også til å trenge nye medarbeidere med kompetanse innen fjell og tunneler, koplingsanlegg og elkraft nett samt vassdragsteknisk ansvarlige (VTA) og maskiningeniører, sier Ottesen. Se også sak om .... på side ....

Les mer om: