Ingeniører vil fortsatt ha gode tider, mener Karrieresenterets leder Gisle Hellsten. Også lærere og helsearbeidere vil ha gode tider på arbeidsmarkedet fremover. (Bilde: colourbox.com)

Studiene som gir jobb

  • Karriere

I krisetider blir offentlig sektor gjerne sett på som en ”frihavn”, et sted hvor jobbene er sikre selv om tidene er dårlige.

Mangel på lærere

I mange offentlige yrker er det også stor mangel på folk. De siste årene har det vært altfor lav rekruttering til læreryrket.

– Det er et faktum at våre lærere blir eldre og eldre, samtidig som det utdannes for få fra høyskolene. Dessuten blir det flere og flere elever i Oslo. Vi forventer at Oslo-skolen vil få 10.000 nye elever de neste ti årene, sier assisterende direktør Kjell Richard Andersen i Utdanningsetaten til Dagsavisen.

Det er i ungdomstrinnet det er størst mangel.

– Læreryrket vil være attraktivt i mange år, og ikke minst i Oslo, mener Andersen.

Hjelpepleier og sykepleier

Det begynner også å bli mangel på helsearbeidere.

– De siste årene har det vært liten tilstrømning til hjelpepleieryrket. Det blir et klart behov for flere hjelpepleiere fordi befolkningen generelt blir eldre, samtidig som de helsearbeiderne som er i jobb nå begynner å gå av med pensjon, sier arbeidsmarkedsforsker Nils Martin Stølen i SSB.

Han tror flere blir fristet til hjelpepleier- og sykepleierutdanning når de vet at de er sikret jobb etter tre års utdannelse.

Ingeniører og tannleger

Gisle Hellsten ved Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo tror det fortsatt vil være gode tider for ingeniørene.

– Det har vært lettest å få jobb innenfor odontologi og medisin. Norge har en skrikende mangel på realister, sier han.

– Velg med hjertet

Hellsten mener likevel det er hjertet som bør velge, ikke nødvendigvis hjernen.

– Vet du hva du vil er det kjempefint, men hvis du ikke gjør det så se på dine verdier, interesser og hva du kan tenke deg å jobbe med om noen år. Det beste rådet er å velge 80 prosent med hjertet og 20 prosent med hodet, sier han.