KARRIEREUTDANNING

Studenter jobber mindre ved siden av studiene

NYTT: Mindre tid går til utenomfaglige aktiviteter.
NYTT: Mindre tid går til utenomfaglige aktiviteter. Bilde: Dag Yngve Dahle
Dag Yngve Dahle
28. sep. 2009 - 09:03

Gjenreis heltidsstudenten. Det har vært slagordet til studentorganisasjoner og andre utdanningsfolk i årevis.

Intensjonen

Kvalitetsreformen skulle – med et strammere studieopplegg – gjøre at studentene bruker mer tid på selve studiene og fullfører på normert tid.

Tidligere forskning har vist at dette ikke har skjedd. En forskningsrapport fra NIFU STEP viste i 2007 at studentene ikke bruker mer tid på studiene og ikke bruker mindre tid på ekstrajobbing per uke.

Nå viser en rykende fersk rapport fra forskerne Arne Mastekaasa og Mina V. Grindland ved Universitetet i Oslo at disse konklusjonene var forhastet.

Regelendring ga mer deltidsjobbing

Flere data

Deres arbeid viser at studentene faktisk bruker mindre tid på deltidsjobbing nå enn før Kvalitetsreformen kom i 2002/2003.

Arne Mastekaasa, professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo.
Arne Mastekaasa. UiO

– Når vi kan trekke en annen konklusjon enn tidligere forskning, skyldes det at vi har data for flere år – både før og etter at Kvalitetsreformen ble innført, skriver forskerne i rapporten, som er publisert i siste nummer av tidsskriftet Søkelys på arbeidslivet.

– Dette gjør oss i stand til å identifisere et klart trendbrudd omkring 2002 og 2003, og en tendens til mindre inntektsgivende arbeid blant studenter etter dette. Vi finner det svært rimelig å anta at disse endringene i alle fall delvis skyldes Kvalitetsreformen, heter det fra forskerne.

Lærer mindre etter Kvalitetsreformen

Heltidsstudenten

Svein Michelsen, førsteamanuensis i administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen, har tidligere forsket på konsekvensene av Kvalitetsreformen. Han understreker at konjunkturene også kan spille inn.

- Arbeidsmarkedet har vært preget av de dårlige tidene, og deltidsarbeidsmarkedet henger gjerne sammen arbeidsmarkedet ellers. Hvis denne studien viser at studentene bruker mindre tid på jobbing og mer tid på studiene, er det strålende, sier han.

Han mener studenter bør bruke mer tid på universitetsområdet.

- Dette kan virke positivt på ambisjonene om å gjenreise heltidsstudenten. Studentene lærer mye også av å delta i det sosiale og intellektuelle livet på campus, og ikke pile tilbake på hybelen eller på jobb så fort de får mulighet, sier Michelsen.

Dette er superstudiene